Hiç herşeydir. Herşey de hiçtir.

Sonsuzluk ve Hiçlik zıt kavramlar gibi görünse de sorgulanması gereken bir kesişim noktası vardır.


Hiç herşeydir. Herşey de hiçtir.

hiç herşeydir. herşey de hiçtir.

sonsuz sonrası ve evvel öncesi birbirileri ile döngü içindedir. başka türlü sonsuzu açıklayamayız.

mutlak herşey mutlak hiçliktir.

makro kozmozun ötesine yani tüme gittiğinizde ortada hiç bir şey kalmaz.

mikro kozmozun en temeline indiğinizde de tümü yaratan özü bulursunuz.

her ikisi de sonsuzun başladığı ve bittiği yerdir. aynı mekan ve zamandır.

Cengiz Deniz - 26.12.2009

Anahtar Kelimeler
Hiç herşeydir. Herşey de hiçtir., hiçlik, kozmoz
İlgili Kişiler
Tamamlayıcı Konular

Hiçlik (Özlüsözler) İnkâr sonucu, gerçekteki özelliklerinin, durumlarının ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı, yokluk.

Taoculuk (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Taoculuk, Çin kökenli başlıca iki dinsel felsefi sistemden biridir.

Evren (Özlüsözler) Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.