Özgür Bilinç Nedir ?

Özgür bilinç için gereken nedir ?


Özgür Bilinç Nedir ?

bilinç bir akıl ürünüdür. evrenin bilinci olmaz. evrenin tabiatı gereği işleyi vardır sadece.

bilinç, akıl yeteneği sayesinde seçim yapabilme kudretine sahip olmaktır.

süreç; "farkındalık -> algı -> bilgi -> yorumlama -> eylem" şeklinde gerçekleşir.

görüleceği üzere "yorumlama" veya "eylem" olarak yaratılan fiiller bilinçsel niteliğe göre özelleşirler. süreçler aynı olmasına rağmen sonuçlar kişiden kişiye değişir.

işte burada "özgür bilinç" olarak tanımlanabilecek bir yöntemden bahsedebiliriz.

Cengiz Deniz - 28.9.2009

Anahtar Kelimeler
Özgür Bilinç Nedir ?
İlgili Kişiler
Tamamlayıcı Konular


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.