Diderot

Diderot ve Özlüsözleri

1713 / Fransa, Champagne
1784 (71 yaşında) / Fransa

Fransız yazar ve filozofu.

Fransa nın Champagne ilinin Langres kasabasında doğan Diderot, Aydınlanma Çağı nın en önemli kişiliklerinden biri ve ünlü Ansiklopedi nin (1772) baş editörüydü. Onun önderliğinde Aydınlanma döneminde Batı Avrupa da ülkeler arasında çekişmeler olsa da bilgi akışı yeni aydınların toplumlara kazandırılmasını sağlamıştır. Ansiklopedi nin 8-18 ciltleri, 1-7 ciltlerindeki bilgiler üzerine kiliseden aldığı tepki ile yasadışı olarak olarak basılmış, Filozofça Düşünceler isimli yapıtı da mahkeme kararınca yakılmıştır.

Edebiyat alanında da birçok katkısı bulunan Diderot nun başlıca özelliği romanları şekil ve içeriğinin yanı sıra, felsefi olarak da incelemesiydi. Romantizm akımının öncüsü ve humanist olan Diderot; zengin kiliseler kontrolünde bir endüstri olarak gördüğü Hristiyanlık dinini reddetmiş ve birçok aşırı dincinin saldırılarına uğramıştır.

Diderot 1784 yılında Fransa da ölmüş, Saint-Roche Kilisesi ne gömülmüştür.

ÖzlüSözleri

"Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği incelikle yapmak gerekir."

"Insan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir."

"Yalanın faydası bir defa içindir, gerçeğin faydası ise sonsuz ve ölümsüz."

"Güler yüzle söylenen bir yalanı bir anda yuttuğumuz halde, acı gerçeği ancak damla damla yutarız."

"Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar."

"Tek bir erdem vardır, o da adalettir."

Anahtar Kelimeler
Diderot, Romantizm, Ansiklopedi
Benzer Kişiler

Voltaire (Ünlü Kişiler) Fransız devrimi ve aydınlanmasına büyük katkısı olmuş yazar.

Machiavelli (Ünlü Kişiler) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan düşünür, devlet adamı, askeri stratejist.

Comte, Auguste (Ünlü Kişiler) Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanınır.

Heine (Ünlü Kişiler) 19. yüzyılın en ünlü Alman şairlerinden biridir.

Lord Byron (Ünlü Kişiler) Romantizm in en önemli karakterlerinden biri olan Ingiliz şair.

Stael (Ünlü Kişiler) Fransız yazar.

Novalis (Ünlü Kişiler) Alman romantizminden şair ve filozof.

Tamamlayıcı Konular

Ansiklopediciler (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 18. yüzyılın Fransız ansiklopedicileri.

Romantizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Aydınlanma Çağı'nda duygusal benlik bilincini, toplumu iyileştirmek ve insanın durumunu iyileştirmek için gerekli bir ön koşul olarak vurgulayan felsefi bir harekettir.

Transandantalizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) İlahi gerçeğin sezgisel olarak bilinebileceği iddiasına dayanarak, 19. yüzyılın ortalarında ABD'nin New England bölgesinde odaklanan felsefi bir harekettir.