Nagel, Ernest

Nagel, Ernest ve Özlüsözleri

1901 / Avusturya
1985 (84 yaşında) / ABD, Nerw York

Çek asıllı Amerikalı bir bilim filozofudur. Rudolf Carnap, Hans Reichenbach ve Carl Hempel ile birlikte, mantıksal pozitivist hareketin ana figürlerinden biri olarak görülür.

Ailesiyle birlikte 10 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve 1919'da ABD vatandaşı oldu. 1923'te New York Şehir Koleji'nden lisans derecesi aldı ve doktora tezini 1931'de Columbia Üniversitesi'nden kazandı. 1955'te Felsefe Profesörü oldu. 1977'de Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçildi.

Bilimsel kuramlar ile bilimin yapısını, bilimsel kavram ve terimlerin kullanımlarını tartıştığı Tbe Structure of Science (Bilimin Ya­pısı, 1961) başlıklı yapıtında dile getirdiği görüşleri nedeniyle son başat deneyci ve olgucu düşünür olarak ünlenmiştir.

Çalışmaları geometri ve olasılık, kuantum mekaniği ve indirgeyici ve tümevarımsal bilim teorilerinin durumu gibi matematiksel alanların felsefesi ile ilgiliydi. Bilimin Yapısı (1961) kitabı pratikte analitik bilim felsefesi alanını açtı. Farklı alanlarda farklı açıklama türlerini açıkladı ve bilimsel yasaların veya açıklamaların doğasını birleştirme girişimleri konusunda şüpheliydi. Farklı bilimler şartları arasında analitik denklikler (veya 'köprü yasaları') sunarak, en temel bilimin gerektirdiği durumlar dışında tüm ontolojik taahhütleri ortadan kaldırabileceğini ilk öneren oydu. Sosyal bilimlerin bilimsel olduğu ve doğa bilimleri ile aynı standartları benimsemesi gerektiği görüşünü de onamıştır.

Russell ve Carnap, Phillip Frank gibi Viyana Çevresi düşünürlerinin yolundan giderek felsefece düşünme ile bilimsel araştırmanın ilişkisine dikkat çeken Nagel, matematiğin kö­kenleri ve olasılık kuramlarına karşı ilgi duymuştur. Aynca yazılarında Peirce ve Dewey pragmacılığından esin alan M. R. Cohen'in düşüncelerinden etkilenerek kendisinin "bağlama doğalcılık" dediği görüşü geliştirmiştir. Nagel'in bağlamcılığına göre belirlenimcilik, olasılık, açık­lama ve indirgeme gibi tasarımlar, bilim­sel ya da bilimin çalışma alanıyla ilgili ku­ramlar bağlamında değerlendirildiğinde anlamları bir biçimde ortaya çıkarılabilir tasarımlardır. Bu tutumu, daha sonraki istatistiksel açıklama, işlevsel açıklama, doğa ve toplum bilimlerinde bir kuramın ötekine indirgenmesi gibi konular hak­kındaki düşüncelerinin olgunlaşmasını sağlamıştir. Nitekim Nagel mantıksal ve matematiksel ilkelerin varlıkbilgisel zo­runluluğunu reddetmiş ve manüğın do­ğalcı yorumunu benimseyerek bu ilkele­rin araşürma alanlarındaki işlevlerine gö­re ele alınmaları gerektiğini savunmuş­tur.

Başlıca yapıtları arasında olasılık he­saplamalarının uygulamalarım felsefece soruşturduğu Principles of the Theory of Pro­bability (Olasılık Kuramının İlkeleri, 1939), doğa ve toplum bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemin mantıksal ilkelerini ele aldığı An Introduction to Logic and Scientific Method (Mantiğa ve Bilimsel Yönteme Giriş, R. M. Cohen ile birlikte, 1934) ile mantığın doğalcı yorumunu savunduğu Logic Without Metaphydcs (Metafiziksiz Mantık, 1957) sayılabilir.

ÖzlüSözleri

"Bilimi üreten olgusal delillerle aynı anda sistematik ve kontrol edilebilir açıklama arzusu; Ve bilimlerin ayırt edici amacı, bilginin açıklayıcı ilkeler temelinde örgütlenmesi ve sınıflandırılmasıdır."

Anahtar Kelimeler
Nagel, Ernest, bilim felsefesi, 20. yy, Carnap, Cohen
Benzer Kişiler

Hemingway (Ünlü Kişiler) Amerikalı romancı, kısa-hikayeci ve gazetecidir. Kısa ve gösterişsiz yazı tarzı ile bilinir.

Heidegger, Martin (Ünlü Kişiler) Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olan Alman filozof.

Wittgenstein (Ünlü Kişiler) Mantık ve dil felsefesi konularında yaptığı çalışmalarla 20. yüzyılın en önemli filozoflarından sayılır.

Leonard Cohen (Ünlü Kişiler) Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen.

Tamamlayıcı Konular

Mantıksal pozitivizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Viyana Çevresi olarak adlandılan filozofların felsefi düşünüş sistemlerini adlandırır.

Leonard Cohen (Müzik) Şair, romancı, şarkı sözü yazarı.

I'm Your Man (Leonard Cohen)

Suzanne (Leonard Cohen)

Dance Me to the End of Love (Leonard Cohen)Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.