Napolyon, Bonapart

Napolyon, Bonapart ve Özlüsözleri

1769 / Fransa
1821 (52 yaşında) / Fransa

Fransız asker, devlet adamı.

Napoleon Bonapart, Korsika nın Ajaccio şehrinde doğdu. Carlo Buanoparte ile Marie Letizia Ramolino nun ikinci oğullarıdır. öğrenimini Brienne de bir okulda yaptı; sonra Paris teki Askeri Akademi ye yazıldı. 1785 te Valence daki topçu alayına katıldı. 1794 te Italya daki topçu birliklerinin komutanlığına getirildi. Paris teyken Jakoben çevrelerle ilişki kurmuş olduğu anlaşıldığından, La Vendee ye gönderilmek istendi; bunu kabul etmeyince, görevinden alındı. Paris e döndükten sonra, Konvansiyon a karşı hareketi bastırmak için, Paul François Barras ile Lazare Carnot un kuvvetlerine katıldı. Olaylar kısa zamanda gelişerek yeni bir anayasanın ve Direktuvarlık ın doğmasına yol açtı.

Napolyon, 1795 Ekim inde Fransa daki ordunun başına getirildi. 1796 Şubatında da Italya daki ordunun başkomutanı oldu. Bu arada General de Beauharnais in dul karısı Josephine ile evlendi. 1796 Nisan ında ilk Italya seferini yaptı. Bu sefer, Napolyon un ününü yaydı. Stratejik ustalığın bir şaheseri sayılan Italya Seferi, büyük başarı ile sonuçlandı. Imzalanan Campo Formio Antlaşması ile Venedik Cumhuriyeti Italya ya bırakılıyor, karşılığında da Belçika ve Iyon adaları alınıyordu. Bu önemli siyasi olayla Devrim Cumhuriyeti, Avrupa nın en tutucu devleti olan Avusturya ya gücünü göstermiş; Napolyon da Italya daki Fransız yönetimini kabul ettirmiş oluyordu.

Napolyon, Paris e döndükten sonra, Direktuvarlık tarafından Ingiltere yi ele geçirmekle görevlendirildi. Direk Ingiltere ye saldıracağına, Ingiliz etki alanının en can alacı noktasına saldırmayı uygun bulan Napolyon, Mısır seferine çıktı. Akdeniz deki Ingiliz Donanması nı yenilgiye uğrattı, Malta yı aldı. 1798 Temmuz unda da Iskenderiye ye girdi. Piramitler Savaşı nda Memlükleri yendi. Ancak Horatio Nelson yönetimindeki Ingiliz Donanması, Fransız Donanması na saldırarak gemilerini batırdı. Nelson un başarısı üzerine Ingiltere, Osmanlı Devleti, Avusturya ve Rusya, Fransa ya karşı birleştiler. Birleşik Ordu, Rus Generali Alexander Suvorov un komutasında, Napolyon un ele geçirdiği toprakları geri aldı.

Napolyon, 1799 yılında Suriye ye girdi. Akka nın Cezzar Ahmed Paşa tarafından başarıyla savunulması ve ordusunda belirgin salgın hastalıklar yüzünden Mısır a çekildi. Ordusunu burada bırakarak gemi ile Fransa ya döndü. 9 Kasım 1799 daki hükümet darbesi, Fransa tarihinde yeni bir dönemin başlamasına sebep oldu. Birkaç hafta sonra, anayasada değişiklikler yapılarak yönetim üç konsülün eline bırakıldı. Napolyon "birinci konsül" olarak, Fransa nın mutlak hakimi oldu. Bazı reformlar yapmaya çalıştı. Devletin dağıttığı kredileri belli bir düzene soktu; 1802 yılında Fransa Bankası nı kurdu; idari alanda bazı reformlar gerçekleştirerek valilerin ve belediye başkanlarının siviller arasından seçilmelerini ve kendilerini seçen tek merkeze karşı sorumlu olmalarını sağladı; mahkemeleri ve emniyet örgütünü yeniden düzenledi. Avusturya ve Ingiltere Orduları hala silahlarını bırakmamışlardı.

Napolyon Buanoparte, 1800 yılında tekrar Italya ya girdi ve Milano yu aldı. Böylece Avusturya Ordusu nu ikiye bölmüş oluyordu. Birini kuşatma altında tutarken diğerine saldırdı. Bu saldırıları başarı ile sonuçlandırdı. Jean Victor Moreau nun Hohenlinden deki zaferi üzerine, Avusturya Imparatoru, Ingiltere ile ittifakını bozmak ve 1801 Þubatında Luneville Barış Antlaşması nı imzalamak zorunda kaldı. Napolyon, kısa zamanda Fransa Halkı nın sevgisini kazandı. Yabancı ülkelerdeki Fransızların, ülkelerine dönüp devletin modernleştirilmesinde kendisine yardımcı olmalarını sağladı. 1804 te yaptığı Code Napoleon (Napolyon Kanunları), halk tarafından da desteklendi.

Napolyon, aynı yıl, Paris teki Notre Dame Katedrali nde, Papa Pius VII nin eliyle taç giyerek Imparator oldu. Napolyon, imparatorluğu boyunca sayısız zaferler kazandı. Ancak Fransa içinde beliren bazı hoşnutsuzluklara, Ingiliz Donanması nın gücü, Ispanya ve Italya da tahta geçirdiği akrabalarına halk tarafından duyulan kin ve nefrete, kendine bağladığı devletlerde beliren milliyetçilik akımları da eklenmişti.

Napolyon, 1812 yılında Rusya ya girdi. Ancak yiyecek sıkıntısı, asker kaçakları ve Rusya nın dondurucu soğuğu gibi sebepler yüzünden, ordunun yönetimi Joachim Murat a bırakarak Paris e döndü. Kendisine karşı düzenlenen hükümet darbesini bastırdıktan sonra yeni bir ordu kurdu. 1813 Ekiminde Leipzig de yenik düştü. Düşman kuvvetleri 1814 te Paris kapılarına dayanınca görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Elbe Adası na sürgüne gönderildi. Napolyon dan sonra Fransa tahtına XVIII. Louis geçirildi.

Viyana Kongresi ne katılan bakanlar ve delegeler, 7 Mart 1815 te Napolyon un kaçıp Paris e dönmüş olduğunu, halk tarafından büyük sevgi ile karşılandığını öğrendiler. Hemen bir ordu toplayan Napolyon, Belçika ya saldırdı. Kazandığı önemsiz birkaç zaferden sonra Wellington un komutasındaki Ingiliz ve Gebhard Von Blücher komutasındaki Prusya Kuvvetleri tarafından 18 Haziran 1815 te Waterloo da büyük bir yenilgiye uğratıldı.

Napolyon, Paris e dönünce ikinci kez tahttan indirildi. Amerika ya kaçmak istedi, ancak bunu başaramayınca Ingilizlere teslim oldu. Ingilizler, onu Atlantik teki St. Helena Adası na götürdüler. Napolyon, son yıllarını bu küçük adada geçirdi ve anılarını yazdırdı. Napolyon, 5 Mayıs 1821 de öldü, ancak cenazesi 1840 yılında Paris e getirilebildi ve Invalides e gömüldü. Napolyon un uşağı tarafından zehirlendiğini ileri sürenler vardır.

ÖzlüSözleri

"Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz."

"Bir insan hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir."

"Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler."

"Başarılarım gençliğimdeki hayallerimin ürünüdür."

"Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler."

"Hayat boyunca başarının sırrı: para, para, para."

"Politika para yerine insanların ortaya sürüldüğü bir oyundur."

Anahtar Kelimeler
Napolyon, Bonapart, Siyasetçi, asker, devlet adamı
Benzer Kişiler

Stalin (Ünlü Kişiler) Devrim sonrası 31 yıl Rusyayı yönetmiş devlet başkanı.

Kemal Atatürk (Ünlü Kişiler) Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.

Dante (Ünlü Kişiler) Italyan ozan ve politikacı.

Hitler (Ünlü Kişiler) Almanya'yı faşist söylemlerle 2. Dünya Savaşı'na sürükleyen ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan devlet adamıdır.

Gandhi (Ünlü Kişiler) Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi nin siyasi ve ruhani lideri.

Geothe (Ünlü Kişiler) Alman şair ve oyun yazarı.

Francis Bacon (Ünlü Kişiler) Ingiliz devlet adamı ve filozof.

Franklin, Benjamin (Ünlü Kişiler) ABD li yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim adamı ve diplomattır.

Tamamlayıcı Konular