Durant, Will

Durant, Will ve Özlüsözleri

1885 / ABD, Massachusetts
1981 (96 yaşında) / ABD, Los Angeles

Amerikalı yazar, tarihçi, felsefeci.

1885’te Massachusetts’te (North Adams) doğdu. İlk öğretimini St. Peters Academy’sinde aldı ve burada cizvit hocalardan okudu. Dinî tahsilin yanı sıra Darwin, Huxley, Spencer...gibi filozofların eserlerini burada tanıdı. New Jersey Seton Hall College’de Latince, Fransızca ve geometri okudu. Spinoza’nın ünlü Etika’sı üzerinde etütler yaptı. 1911’de Ferrer Modern School’da öğretmenliğe başladı. 1913’te evleneceği Ariel ile burada tanıştı. Daha sonra görevini bırakıp Columbia Üniversitesi’nde biyoloji, psikoloji ve felsefe okumaya karar verdi. Felsefe hocalarından biri, ünlü John Dewey idi. 1917’de Philosophy and the Social Problem adlı doktora tezini yazdı ve akabinde Columbia Üniversitesi’nde öğretmenliğe başladı.

1921’de Labor Temple School’un kuruluşuna öncülük etti. Burada verdiği dersler elinizde çevirisini tuttuğunuz ünlü The Story of Philosophy’nin hazırlık metinlerini oluşturdu. Kitap neşredildiğinde inanılmaz bir başarı kazandı ve birkaç ayda iki milyon nüsha sattı. Dünyanın çeşitli dillerine çevrilip yaygın biçimde tanındı. Hocalığı bırakıp kendisini medeniyet tarihi araştırmalarına hasretti. Bu arada çeşitli magazinlerde kaleme aldığı makalelerini The Mansions of Philosophy (1929; daha sonra The Pleasures of Philosophy adıyla neşredilecektir) adlı eserinde topladı.

The Story of Civilization adlı devasa eseri onun başyapıtı sayılmakta olup (eserin yazımına katkıda bulunan eşi Ariel ile birlikte) kendisine Pulitzer Ödülü’nü kazandırmıştır. Heroes of History adlı bitmemiş eseri ölümünden iki yıl sonra el yazmaları arasında bulunmuş ve yayınlanmıştır. The Greatest Minds of All Time ise insanlığın düşünsel evrimini büyük düşünürler bazında irdelediği eseridir.

Durant, aynı yıl kaybettiği eşinin ardından 1981 yılında öldü.

ÖzlüSözleri

"Bu dünyada değeri olan yalnızca üç şey vardır: Doğruluk, Güzellik ve Gerçek."

"Doğru kişi, ait olduğu yerde bulunan, elinden geleni yapan ve aldığının tam karşılığını veren kimsedir. Böylece doğru adamlar topluluğu, son derece uyumlu, mükemmel bir topluluk olacaktır; çünkü her öğe yerinde bulunacak, mükemmel bir orkestradaki aletler gibi, kendilerine düşen görevleri yapacaklardır."

"Ahlâk, birlikle, birbirine bağlı olmakla ve örgütle başlar. Toplum hayatı bireyin, egemenliğinin bir bölümünü ortak düzene bağışlamasını gerektirir. Sonunda davranış örneği (normu) topluluğun refahı demek olur."

"Mantık, doğru düşünme sanatı ve yöntemidir. Her bilimin, her düşünce düzeninin ve sanatın yöntemi mantıktır. Müzikte bile mantık vardır."

"Pratikte monarşi, hükümet biçimleri arasında en kötü olanıdır, çünkü kuvvetle erdem yan yana bulunmaz pek. Bu bakımdan, bilgili ve yetenekli azınlığın yönetimi olan aristokrasi, uygulanabilecek en iyi hükümet biçimidir. Hükümet pek karmaşık bir şeydir, bilgi ve yeteneğe dayanan kararlar, çoğunluk tarafından alınamaz."

"Nedeni ne olursa olsun Roma, servetini yitirmeye başlamıştı. Örgüt çözülüyordu; iktidar çöküyor; gurur, duygusuzluğa dönüşüyordu. Büyük şehirler taşra kentleri olup çıktı, karayolları bozuldu, ticaret uğultusu dindi; okumuş Romalıların küçük aileleri, her yıl sınırdan içeri süzülen, okuması yazması olmayan, güçlü kuvvetli kişilerin etkisi altında kaldı; putataparlık kültürünün yerini, Doğu’dan gelen töreler aldı; İmparatorluk da, hemen hemen kimse farkına varmaksızın Papalığın eline geçti."

"Kendimize benzeyen şeyi severiz. Yalnızca sevdiğimiz şeye acımayız, kendimize benzeyen şeye de acırız."

"Vicdan yaratılıştan var olmaz, sonradan elde edilir ve coğrafyaya göre değişir. Vicdan, gelişerek büyüyen bireyin zihninde, topluluğun ahlâksal geleneklerinin kalıntısıdır ve toplum onun aracılığıyla, düşmanının gönlünde kendi için bir dost yaratır."

Anahtar Kelimeler
Durant, Will, tarihçi
Benzer Kişiler

İlber Ortaylı (Ünlü Kişiler) Türkiye'de Cumhuriyet döneminin en büyük tarih araştırmacılarından biridir.

Muazzez İlmiye Çığ (Ünlü Kişiler) Türk sümerolog.

Tamamlayıcı Konular

Mountains will dance (Yemen Blues)Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.