Adanmak

Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Harun gerçekten kendini işine adamış, değil mi? - Harun is really dedicated, isn't he?

Adanmak, bağlılık, bütünleşmek, çalışmak, fedakarlık, güvenmek, Inanç, kahramanlık, ülkü, kendini_vermek

Adanmak, bağlılık, bütünleşmek, çalışmak, fedakarlık, güvenmek, Inanç, kahramanlık, ülkü, kendini_vermek

Adanmak konusunda özlüsözler

Adanmak

"Bir eylem adamı gibi düşünün, düşünce adamı gibi davranın."

Adanmak Düşünce Davranış Kahramanlık
Adanmak

"Havarilerini yaratamayan Isa'nın yeri tımarhanedir, tarih değil."

Din Fedakarlık Adanmak
Adanmak

"Sınırlarımızın dört bir tarafında harp kudurmuşcasına devam ediyor. Başkentimizin etrafındaki harp çemberi gittikçe daralıyor. Düşman nihai hücumu yapmak niyetiyle bütün kuvvetlerini topladı... Mücadelenin son çeyrek saatini yaşıyoruz... Durum vahimdir. Çok vahimdir. Hatta ümitsiz gibidir. Yorgunluğa, bitkinliğe mağlup olabilir, cesaretsizliğe mahkûm olabilir, hattâ düşmanlarımızın zaafını unutmak derecesine düşebiliriz... Onların tutumları bizi elimizde kalan tek çıkış yoluna sürüklemektedir. Ümitsiz bir saldırıyla, arkamıza bakmadan, daima düşmanın karşısında, vatanın topraklarını adım adım müdafaa etmek için, mücadeleye devam etmek mecburiyetindeyiz. İnsan mücadele azmini muhafaza ettiği müddetçe, ümit daima var demektir... Hedefin burnu dibinde de zaferi koparmamız mümkündür. Bu iş için acaba uygun olan zamanı ele geçirebilecek miyiz?"

Adanmak Azim Bağımsızlık Savaş Mücadele
Adanmak

"Köpek efendi istemezdi, efendi köpeğin dünyasını yıkmasaydı eğer."

Özgürlük Bağlılık Adanmak
Adanmak

"Robinson o gemide çalışmak için kaydolmak, tehlikeli bir yolculuğa çıkmak, deniz kazası geçirmek ve daha birçok zorluğun üstesinden gelmek zorunda kalmıştı, ben sadece seni kaybedersem Robinson olurum. (Milena'ya Mektuplar, Sayfa 299)"

Sevgi Aşk Adanmak
Adanmak

"Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?"

Adanmak Fedakarlık
Adanmak

"Topluma mutlak şekilde teslim olmak, bütünüyle onun esiri olmak gerekir. Toplum ancak o zaman —yalnızca kölelere, ruhsal olarak intihar etmiş kimselere— saygı duyar."

Özgürlük Toplum Ruh Psikoloji Acı Çekmek Adanmak Ahlak
Adanmak

"Rahat yaşamak uğruna gerçeği mezara mı götüreyim; halka gerçeği anlatmak uğruna ölümümü göze alayım?"

Aydınlanma Adanmak Ölüm Din Özgürlük

Tamamlayıcı Konular

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Fedakarlık Kendi önceliklerinden vazgeçerek biri veya bir şey için zaman, para, faaliyet harcamak.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Bağlılık Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanmak.

Sadakat İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk.

Aşk Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda.

Gurbet Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.

Özlemek Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek.

Ayrılık Birinden veya birşeyden uzak düşmek.

Bütünleşmek Bütün duruma gelmek.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Çalışmak Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Başarı Bir işi istenilen bir biçimde bitirmek, muvaffak olmak.

Çözüm Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal.

Hediye Parasız verilen, bağışlanan şey, armağan.

Cömertlik Eli açıklık.

Güvenmek Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Hayatın Anlamı

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Kahramanlık Kahramanca davranış, yiğitlik.

Cesaret Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.

Ülkü Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.