Aşk

Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda.

"Gönlüm düştü bu sevdaya / Gel gör beni aşk neyledi" - Yunus Emre

Aşk, sevgi, bağlılık, sevda

Aşk, sevgi, bağlılık, sevda

Aşk konusunda özlüsözler

Aşk

"Kadının yetersizliğine ilişkin önyargı ve buna bağlı olarak erkeğin kendini beğenmişliği, her iki cinsiyet arasındaki uyumu sürekli bozarak inanılmayacak bir gerilimin doğmasına yol açar; ilgili gerilim, özellikle sevgi ilişkilerine de nüfuz ederek tüm mutluluk olanaklarını aralıksız tehdit altında tutar, hatta çok kez yok eder. Tüm aşk yaşamımızı zehirleyerek kurutup bir yangın yerine çevirir."

Aşk Sevgi Kadın Önyargı Erkek Mutluluk Kibir
Aşk

"Siz eğer konuşabiliyorsanız, kendinizden, kendi aşklarınızdan, sıkıntılarınızdan ve hayallerinizden söz etmeniz çok insafsız ve namertçe bir şey olur."

Konuşmak Aşk Hayal
Aşk

"Farklı cinslerden iki eşit insanın görevi olarak tanımladığımız aşk, iki bireyin bedensel ve düşünsel yönlerden birbirlerini çekmesini, başkalarını dışlamasını ve birbirlerine karşı mutlak bir teslimiyetle yaklaşmalarını gerektirir."

Aşk
Aşk

"Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa."

Aşk Güzellik
Aşk

"Ağzımın tadı yoksa, hasta gibiysem, boğazımda düğümIeniyorsa IokmaIar, buIuttan nem kapıyorsam, inan hep güzeI gözIerinin hasretindendir."

Sevgi Aşk
Aşk

"Aşksız her şey yokluktur."

Aşk Yok Olmak
Aşk

"Doğada aşk ve nefret denilen kuvvetler vardır. Aşkın gücü, elemanların birbirine çekilmesine ve belirli bir form veya kişiye yerleşmesine, nefretin gücü ise şeylerin ayrışmasına neden olur."

Doğa Aşk Nefret Güç
Aşk

"Gerçek, öyle büyük ki, ne konuşmak ne uyumak ne dinlemek ne sevmek istiyorum. Kendimi tuzağa düşmüş hissetmek, hiç kan korkusu olmadan, zamanın ve büyünün dışında, senin kendi korkunun ve büyük ıstırabının içinde, ve kalbinin atışında. Tüm bu deliliği senden isteseydim, biliyorum sessizliğinde sadece karmaşa olurdu. Bu saçmalıkta senden şiddet istiyorum ve sen, sen bana incelik veriyorsun, ışığını ve sıcaklığını. Seni resmetmek isterim, ama bu şaşkınlığım içerisinde, hiç renk yok çünkü çok renk var, büyük aşkımın somut hali."

Aşk
Aşk

"Hiçbir şey ellerinle kıyaslanamaz, hiçbir şey gözlerinin altın-yeşili gibi değil.Vücudum günlerdir seninle dolu. Sen gecenin aynasısın. Şiddetli bir şimşek çakışı. Toprağın nemi. Koltuk altlarının oyuğu benim sığınağım. Parmaklarım kanına değiyor. Tüm sevincim çiçek-çeşmenden fışkıran hayatı hissetmek ve sana ait tüm sinir yollarımı bununla doldurmak."

Aşk
Aşk

"Dünyalara sessizce hayat verenim, en önemlisi yanılsama olmaması. Gün doğumları, dost kırmızılar, büyük maviler, yaprak dolu eller, gürültücü kuşlar, saçta parmaklar, güvercin yuvaları, insanın mücadelesine dair ender bir kavrayış, saçma şarkının basitliği, kalbimdeki rüzgarın budalalığı = uyak yapma kızım = antik Meksika’nın tatlı çikolatası, ağızdan gelen kanda kopan fırtına – kasılma, alamet, kahkaha ve incinin saf dişten iğneleri, Temmuzun yedisinde bir hediye, istiyorum, alıyorum, şarkı söylüyorum, söyledim, bundan böyle bizim büyümüzün şarkısını söyleyeceğim – aşkımızı."

Aşk
Aşk

"Beni anlamadın demeyeceğim. Beni anladın. Zaten en dayanılmaz acı buydu. Sen beni anladın. Anladığın halde canımı yaktın."

Anlamak Aşk
Aşk

"Robinson o gemide çalışmak için kaydolmak, tehlikeli bir yolculuğa çıkmak, deniz kazası geçirmek ve daha birçok zorluğun üstesinden gelmek zorunda kalmıştı, ben sadece seni kaybedersem Robinson olurum. (Milena'ya Mektuplar, Sayfa 299)"

Sevgi Aşk Adanmak
Aşk

"Senin var olduğunu ve senin olduğun yerde bütün öteki şeylerin yok olduğunu anlatmaya çalıştım. (Milena'ya Mektuplar)"

Aşk Sevgi Tutku
Aşk

"Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler."

Aşk
Aşk

"Ikinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun süre bağlı kalırız."

Sevgi Aşk Alışkanlık
Aşk

"Çapkınlıkta en az bulunan şey aşktır."

Çapkınlık Aşk
Aşk

"Bütün tutkular bize suç işletir ama, bizi en gülünç hatalara düşüren aşktır."

Aşk Hata Suç Tutku
Aşk

"Aşkta olduğu gibi dostlukta da, insan bildiği şeylerden çok bilmedikleri yüzünden mutludur"

Aşk Dost Bilmek Mutluluk
Aşk

"Aşktan tedavi eden birçok ilaç vardır, ama iyileştireceği kesin olanı yoktur."

Aşk
Aşk

"Ilk sevdiklerinde kadınlar, aşıklarını severler, ötekilerde ise sevdikleri aşktır."

Aşk
Aşk

"Sevmek sevmemek insanın elinde olmadığına göre, ne aşık sevgilisinin vefasızlığından, ne de sevgili aşığının kayıtsızlığından şikayette haklıdır."

Aşk Sevgi
Aşk

"Aşk, başka birinin mutluluğundan memnun olmaktır. - Confessio Philosophi'den"

Aşk Mutluluk
Aşk

"Aşk köprü kurmaktır. Insanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar."

Aşk Bahane Arkadaşlık Asosyallik Yalnızlık
Aşk

"Biz arzulanana değil arzulamanın kendisine aşığızdır."

Arzu Tutku Aşk
Aşk

"Hiçbir kadın bir adamla parası için evlenmez . Kadınlar bir milyonerle evlenmeden önce ona aşık olacak kadar akıllıdır."

Kadın Evlilik Zenginlik Aşk
Aşk

"Insan kendini bir kadına duyduğu aşk yüzünden öldürmez. Aşk bizi tüm çıplaklığımız, sefilliğimiz, düşkunlüğümüz ve hiçliğimizle açığa vurduğu için öldürür."

Aşk Kadın Bağlılık
Aşk

"Aşk bir kadının hayatının tümü, bir erkeğin hayatının ise bir bölümüdür."

Aşk Kadın Erkek

Tamamlayıcı Konular

Sevgi İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Tutku Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Hediye Parasız verilen, bağışlanan şey, armağan.

Güleryüz

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Bağlılık Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanmak.

Sadakat İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk.

Gurbet Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.

Özlemek Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek.

Ayrılık Birinden veya birşeyden uzak düşmek.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.