Asosyallik

Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Türkçe de asosyallik sosyal fobi anlamında psikolojik bir sorun gibi kullanılıyor. Halbuki gerçek anlamı topluma aykırı hareket etmektir.

Asosyallik, Asosyal, Anarşizm, kanun, ahlak

Asosyallik, Asosyal, Anarşizm, kanun, ahlak

Asosyallik konusunda özlüsözler

Asosyallik

"Toplumdan uzak kalmak isteyen biri için, örneğin hep kirli bir yaka ya da pejmurde bir ceketle toplum içinde görünmekten daha uygun ve daha etkili bir çare yoktur. Kendisini başkalarının dikkati, eleştirisi ve rekabetiyle yüzyüze getirecek bir işin başına geçmekten yakayı sıyırmada ya da sevgi ve evlilikten kaçma işinde, başkalarının karşısına bu ekilde çıkmaktan daha iyi ve mükemmel ne yardım edebilir kendisine?"

Sevgi Toplum Asosyallik Rekabet Evlilik
Asosyallik
Asosyallik

"Eğer herkes gibi değilseniz o zaman anormalsiniz, eğer anormalseniz o zaman hastasınız demektir. Bu üç kategori, yani diğerleri gibi olmamak, normal olmamak ve hasta olmak çok farklıdır; ancak aynı kategoriye indirilmiştir."

Bütünleşmek Genellemek Karakter Normallik Asosyallik
Asosyallik

"Aşk köprü kurmaktır. Insanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar."

Aşk Bahane Arkadaşlık Asosyallik Yalnızlık

Tamamlayıcı Konular

Alienation Yabancılaşma. İnsanın çevresinden, işinden, emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma ya da ayrılma duygusunu dile getiren kavram.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Anarşizm Başta devlet olmak üzere bütün yöneten kurumları ortadan kaldırmayı öneren öğreti.

Baskı Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

Devrimcilik Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Nihilizm Her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefi görüştür.

Kanun Devletin düzeni sağlamada herkesin uyması için koyduğu yasalar.

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Ahlak İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür.

Ödev Ahlakı Ahlaki eylemde bulunmayı ahlak yasasına uyma olarak kabul eden öğreti.

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Ahlakdışıcılık Nietzsche'nin ahlak felsefesidir.

Amoral Ahlak dışılık anlamına gelmektedir. Temellerini ahlaki öğretilerden almayan düşünce biçimidir.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Stoacılık Kıbrıs’lı Zenon tarafından kurulan felsefe disiplinidir. Mantık, Metafizik, Etik olmak üzere 3 dala ayrılır.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Epikürosçuluk Kurucusu olan Epiküros’un adıyla anılan felsefe disiplinidir ve temel sorunu AHLAK’tır.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.