Azim

Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

"Bu engin ruh, bu tükenmez azim, Türk milletinin varlık sebebidir." - R. E. Ünaydın

Azim, mücadele, çalışmak, kararlılık

Azim, mücadele, çalışmak, kararlılık

Azim konusunda özlüsözler

Azim

"Bir derdin varsa, derman bulmaya çalış; bulamıyorsan da, onu dert etme."

Dert Çalışmak Azim
Azim

"Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum."

Zeka Çalışmak Azim
Azim

"Sınırlarımızın dört bir tarafında harp kudurmuşcasına devam ediyor. Başkentimizin etrafındaki harp çemberi gittikçe daralıyor. Düşman nihai hücumu yapmak niyetiyle bütün kuvvetlerini topladı... Mücadelenin son çeyrek saatini yaşıyoruz... Durum vahimdir. Çok vahimdir. Hatta ümitsiz gibidir. Yorgunluğa, bitkinliğe mağlup olabilir, cesaretsizliğe mahkûm olabilir, hattâ düşmanlarımızın zaafını unutmak derecesine düşebiliriz... Onların tutumları bizi elimizde kalan tek çıkış yoluna sürüklemektedir. Ümitsiz bir saldırıyla, arkamıza bakmadan, daima düşmanın karşısında, vatanın topraklarını adım adım müdafaa etmek için, mücadeleye devam etmek mecburiyetindeyiz. İnsan mücadele azmini muhafaza ettiği müddetçe, ümit daima var demektir... Hedefin burnu dibinde de zaferi koparmamız mümkündür. Bu iş için acaba uygun olan zamanı ele geçirebilecek miyiz?"

Adanmak Azim Bağımsızlık Savaş Mücadele
Azim

"Yavaş yürürüm ama asla geri dönmem."

Azim Çalışmak Devamlılık

Tamamlayıcı Konular

Devamlılık Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramama durumu

Kararlılık Kararlı olma durumu, istikrar.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Mücadele Herhangi bir amaca erişmek veya bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım.

Savaş Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.

Çatışmak Birbirine çatmak veya çatılmak, kavga etmek

Direnmek Herhangi bir düşüncede, bir durumda, bir istekte ayak diremek.

Rekabet Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme.

Barış Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Çalışmak Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak

Başarı Bir işi istenilen bir biçimde bitirmek, muvaffak olmak.

Çözüm Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.