Barış

Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

"Biz baba kız biliyorduk ki bu gibi kaçışlar, bir barışla biter." - M. Ş. Esendal

Barış, anlaşmak, savaş, mücadele, kavga, huzur, hoşgörü, anlayış

Barış, anlaşmak, savaş, mücadele, kavga, huzur, hoşgörü, anlayış

Barış konusunda özlüsözler

Barış

"İnsanlar belli bir özelliği ısrarlı bir şekilde sürekli yaparak elde ederler."

Çalışmak İnsan Yetenek Kabiliyet Barış Alışkanlık
Barış

"Birbirlerini tanımayan, birbirlerinden şüphe eden kitlelerin bulunduğu yerde ne barış, ne de onurlu bir eşitlik olur."

Barış Toplum Eşitlik
Barış

"Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir."

Devlet Barış Politika Toplum
Barış

"İnsan diğer varlıkların acımasız yok edicisi olduğu sürece sağlık ya da barış nedir bilmeyecektir. İnsanlar hayvanları katlettiği sürece birbirlerini öldürecekler. Cinayet ve acı tohumları eken sevinç ve sevgi biçemez."

Barış Ölüm Hayvan Acı Çekmek

Tamamlayıcı Konular

Huzur Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık.

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Anlaşmak Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek.

Sosyalleşmek Birey kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanmak, toplumla bütünleşmek.

Savaş Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.

Çatışmak Birbirine çatmak veya çatılmak, kavga etmek

Ordu Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.

Mücadele Herhangi bir amaca erişmek veya bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım.

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Direnmek Herhangi bir düşüncede, bir durumda, bir istekte ayak diremek.

Rekabet Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme.

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Anlayış İstenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak, hâlden anlamak.

Fikir Özgürlüğü

Anlamak Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak.