Bilgi

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

"Babası önce ona Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti." - H. E. Adıvar

Bilgi, bilim

Bilgi, bilim

Bilgi konusunda özlüsözler

Bilgi

"Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır."

Akıl Araştırmak Bilgelik Bilgi Dahilik Deneyim
Bilgi

"Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür."

Düşünce Fikir Eğitim Bilgi Dinlemek Geçmiş Inanmak Inanç Muhafazakarlık
Bilgi

"En çok gürültü boş tenekelerden çıkar."

Eğitim Bilgelik Bilgi Şikayet
Bilgi

"Maalesef inanç yok edilemiyor. Neyse ki bilgi de."

Inanç Bilgi
Bilgi

"Beni anIadıkIarı için, seni anIamadıkIarı için aIkışIıyorIar. AIbert Einstein’a söyIediği söz."

Anlamak Başarı Basitlik Bilim Bilgi
Bilgi

"MakineIeşmeyIe geIiştirdiğimiz hızın içine sıkışıp kaIdık. Bereket bizi terketti. BiIgimiz bizi aIaycı kıIdı. AkIımız ise anIaşıImaz ve kaba. Çok düşünüp az hissettik. TeknoIojiden çok insanIığa, zekadan çok nezakete ihtiyacımız yok mu?"

Uygarlık Akıl Alçakgönüllülük Medeniyet Bilim Bilgi
Bilgi
Bilgi

"Insan için kültür, vücut için ekmek kadar önemlidir."

Kültür Bilim Bilgi Fikir Hayatın Anlamı İnsan Medeniyet
Bilgi

"Kesin olan bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek. Şüphe etmek düşünmektir. Düşünmekse var olmaktır. Öyleyse var olduğum şüphesizdir. Düşünüyorum, o halde varım. İlk bilgim bu sağlam bilgidir. Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim."

Düşünmek Varlık Şüphe Bilgi
Bilgi

"Tanrı’nın bilgisinin mükemmel olması ve onun aldanmaz ve aldatmaz olması inancı, vahyin temelini oluşturur."

Bilgi Aldatmak Tanrı Inanç
Bilgi

"Hayal gücü bilgiden daha önemlidir."

Hayal Gücü Hayal Bilgi Bilim
Bilgi

"Bir insanın bildiğini zannetiği bir şeyi, öğrenmesi imkansızdır."

Bilgi Bilinç Eğitim
Bilgi

"Sadece eğitimli olanlar özgürdür."

Eğitim Bilinç Bilgi Özgürlük
Bilgi

"Bilginin amacı; insanı bilgisizlik ve boş inançlardan tanrı ve ölüm korkusundan kurtarmaktır. Ve bu olmadan mutlu olmaya imkan yoktur."

Bilgi Inanç Cahillik Tanrı Mutluluk Ölüm Korku
Bilgi

"Evrende herşey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır."

Haz Bilgi Bilgelik Erdem
Bilgi

"Bilginin kendisinde büyük bir kudret vardır."

Bilgi Güç
Bilgi

"Bizi yok edecekler şunlardır: Ilkesiz siyaset, vicdanı sollayan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insanlar, ahlaktan yoksun bir iş dünyası, insan sevgisini alt plana itmiş bilim, özveriden yoksun bir din anlayışı."

Bilgi Vicdan Ahlak Sevgi Övmek Din Bilim
Bilgi

"İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz."

Bilim Bilgi Gelişmek Bilgelik
Bilgi
Bilgi

"Kendi bilincinizin bilgisi, emin olabileceğiniz tek şeydir."

Bilinç Bilgi
Bilgi

"Bilgi, nesnenin ve aklın uygunluğudur."

Bilgi Akıl
Bilgi

"Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir."

Bilim Bilgi Istek Akıl Aile Devlet
Bilgi

"Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız."

Bilmek Farkındalık Bilgi Bilgelik
Bilgi

"Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır."

Bilgi Iyilik Acı Çekmek Şüphe Korku Kararlılık
Bilgi

"Kültür sahibi olmak isteyen insanın ulaşacağı ilk hedef tedbirdir."

Bilgi Bilim Kültür
Bilgi

"Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır."

Bilgi Bilim Aydınlanma Güzellik
Bilgi

"Bilginin özü genelleştirmedir. Mesela ateş, odunun belirli bir şekilde sürtünmesiyle elde edilebilir. Dolayısıyla, odunun sürtünmesinden her zaman ateş çıkacağı anlamını çıkarabiliriz. Bu, bireysel deneyimlerden genelleme yoluyla elde edilen bir bilgidir. Keşif sanatı doğru genellemenin sanatıdır."

Bilgi Bilim Genellemek
Bilgi

"En yüksekten uçan martı, en uzağı görendir."

Aydınlanma Bilgelik Bilgi Özgürlük
Bilgi

"Ne kadar az bilirseniz, onu o kadar şiddetle savunursunuz."

Bilgi Bilmek Savaş
Bilgi

"Kitapsız hayat kör, sağır ve dilsiz hayattır."

Kitap Bilmek Bilgi Bilinç

Tamamlayıcı Konular

Bilgi Öznenin amaçlı yönelimi sonucunda, özne ile nesne arasında kurulan ilişkinin ürünü olan şeydir.

Bilgi Kuramı Bilginin bilgisi. Doğrudan doğruya bilgi olgusu’yla bilme olayı’nı inceleyen bilgi kuramı deyimi.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Bağıntıcılık Bilginin bağımlılığını ileri süren klasik öğretilerin başında Kant'ın eleştiriciliği gelir.

Bilgelik Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse olmak.

Teknoloji

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

A Posteriori Deneyden sonra ve onun ürünü olarak elde edilendir.

A Priori Deneyden önce alan. Deneyden sonra olan anlamındaki Aposteriorinin karşıtıdır.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Bilim Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.

Evrim Teorisi

Ontoloji Bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalı.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki