Çatışmak

Birbirine çatmak veya çatılmak, kavga etmek

"Ulu denizin üstünü çatışan, şimşeklenen kara bulutlar sardı." - Y. Kemal

Çatışmak, kavga, mücadele, savaş

Çatışmak, kavga, mücadele, savaş

Çatışmak konusunda özlüsözler

Çatışmak

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar."

Farklılık Çatışmak
Çatışmak

"Bir insan hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir."

Çatışmak Çıkar Adalet Mücadele

Tamamlayıcı Konular

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Savaş Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.

Barış Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Mücadele Herhangi bir amaca erişmek veya bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım.

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Direnmek Herhangi bir düşüncede, bir durumda, bir istekte ayak diremek.

Rekabet Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme.

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Ordu Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.