Dahilik

Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.

There's a fine line between genius and insanity. - Dahilik ve delilik arasında ince bir sınır vardır.

Das Genie tut was es tun muss, das Talent tut was es kann. - Genius does what it must, and talent does what it can.

Dahilik, deha, yetenek, dahi, yaratıcılık

Dahilik, deha, yetenek, dahi, yaratıcılık

Dahilik konusunda özlüsözler

Dahilik

"Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır."

Akıl Araştırmak Bilgelik Bilgi Dahilik Deneyim
Dahilik

"Medeniyet üçkağıtçılara saraylar yaptırır, dahilere kümes."

Medeniyet Aldatmak Dahilik
Dahilik

"Birisi hayatı boyunca büyük bir çocuk gibi kalmayıp ciddi, makul ve mantıklı bir adam olursa, dünyanın çok işe yarar ve adamakıllı bir vatandaşı olabilir ama dahi olamaz artık."

Çocuk Dahilik
Dahilik

"Yetenek başkalarının vuramadığı hedefi vuran nişancı gibidir; dahi ise başkalarının göremediği bir hedefi vuran bir nişancı."

Dahilik Yetenek

Tamamlayıcı Konular

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Yetenek Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

Hayal Gücü

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Kabiliyet Yetenek, kudret, yapabilme gücü.yetenek

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Yapabilmek Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.

Sanat Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan yaratıcılık.