Devletçilik

Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi.

Devletçilik, siyaset, politika, devlet

Devletçilik, siyaset, politika, devlet

Devletçilik konusunda özlüsözler

Devletçilik

"Korumacılık, sosyalizm ve komünizm yasal soygunun çeşitleridir."

Devletçilik Komünizm

Tamamlayıcı Konular

Siyaset Felsefesi Demokrasi, yasama, siyasal ahlak gibi hukuku, siyasal yaşamı, toplumsal konuları ilgilendiren genellikle normatif sorunlar üzerine eğilen bir araştırma alanıdır.

Politika Devlet işlerini yürütme ve yönetme; bir amaca varmak için izlenen yöntem.

Aristokrasi Üstün değerde insanların bulunduğu bir zümrenin hakim olduğu devlet idaresidir.

Komünizm Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Aydınlanma Dönemi 18. yüzyıl da insan, aklıyla dine ve geleneklere bağlı kalmadan kendi hayatını aydınlatmaya çalışmıştır.

Demokrasi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Fikir Özgürlüğü

Devlet Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Ordu Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanetSitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.