Eleştiri

Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Eleştiri, tenkit, ayıplamak, denetlemek, kabullenmek, mükemmellik, öğretmek, önyargı, seyirci kalmak, tartışmak, yargılamak

Eleştiri, tenkit, ayıplamak, denetlemek, kabullenmek, mükemmellik, öğretmek, önyargı, seyirci kalmak, tartışmak, yargılamak

Eleştiri konusunda özlüsözler

Eleştiri

"Başkalarının yaptıklarına söylediklerine ve düşündüklerine aldırış etmeyen , sadece iyi bir insan olmak için kendi yaptıklarıyla ilgilenen bir insan ne çok zaman kazanır."

Ayıplamak Eleştiri
Eleştiri

"Övmek veya yermek bilge kişinin dengesini bozamaz."

Övmek Eleştiri Bilgelik
Eleştiri

"Haksız eleştiri çoğunlukla biçim değiştirmiş övgüdür."

Eleştiri Övmek
Eleştiri

"Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz."

Çalışmak Çözüm Eleştiri Fedakarlık
Eleştiri

"Herkes hata işleyebilir, yalnız ahmaklar hatalarında ısrar eder."

Erdem Cehalet Eleştiri Aptallık Hata
Eleştiri

"Insanlara oldukları gibi muamele edersek, onları daha kötü kılarız. Eğer onları olmaları gerektiği gibi ele alırsak, olabilecekleri kadar iyi yaparız."

Davranış Hoşgörü Eleştiri
Eleştiri

"İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir."

İnsan Konuşmak Incitmek Eleştiri
Eleştiri

"Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz."

Bahane Çalışmak Eleştiri
Eleştiri

"Karanlığa söveceğine, kalk bir mum yak."

Çalışmak Eleştiri
Eleştiri

"Güzel hareketleri övmek, bunlarda bir tür pay sahibi olmak gibidir."

Eleştiri Övmek
Eleştiri

"Eğer karşınızdaki kişiye, bütün kalbin ve yeteneklerinle yardım etmeyi kabul edebiliyorsan, işte o zaman onu eleştirebilirsin. Bu olumlu eleştiridir."

Eleştiri Yardım
Eleştiri

"İnsanlarda kötülük arayanlar mutlaka bulurlar."

Kötülük Eleştiri
Eleştiri

"Birbirlerini en çok teşhir edenler, birbirlerini en çok tamamlayanlardır."

Eleştiri Gelişmek

Tamamlayıcı Konular

Ayıplamak Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek, kınamak.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Fikir Özgürlüğü

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Denetlemek Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek.

Kontrol Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Kabullenmek İsteksizce kabul etmek.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Fikir Birliği

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Onaylamak Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek.

Mükemmellik Beklentileri karşılayan tüm özelliklere sahip olmak.

Gurur Onur, övünme.

Öğretmek İnsan veya hayvana bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Önyargı Konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan peşin hüküm vermek.

Seyirci Kalmak Karşılaşılan olumsuzluklarda veya emek gerektiren durumlarda çözüm için çaba harcamamak.

Fedakarlık Kendi önceliklerinden vazgeçerek biri veya bir şey için zaman, para, faaliyet harcamak.

Tartışmak Bir konu üzerinde, birbirine ters olan görüş ve inançları karşılıklı savunmak.

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.

Yargılamak Bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinlemek.

Bahane Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.