Erkek

İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.

Erkek, kadin, insan

Erkek, kadin, insan

Erkek konusunda özlüsözler

Erkek

"Kadının yetersizliğine ilişkin önyargı ve buna bağlı olarak erkeğin kendini beğenmişliği, her iki cinsiyet arasındaki uyumu sürekli bozarak inanılmayacak bir gerilimin doğmasına yol açar; ilgili gerilim, özellikle sevgi ilişkilerine de nüfuz ederek tüm mutluluk olanaklarını aralıksız tehdit altında tutar, hatta çok kez yok eder. Tüm aşk yaşamımızı zehirleyerek kurutup bir yangın yerine çevirir."

Aşk Sevgi Kadın Önyargı Erkek Mutluluk Kibir
Erkek

"Kadınla erkek arasındaki uzlaşma ve dengenin karakteristik özelliği arkadaşlıktır. Kadın ve erkek arasındaki ilişkide karşı tarafı boyunduruk altına almak, tıpkı ulusların yaşamındaki gibi katlanılmaz nitelik taşır."

Kadın Erkek Arkadaşlık Millet
Erkek

"Gizliden gizliye üstün olma isteği besleyen kızlar, genellikle güçsüz, sakat ya da kendi toplumsal konumlarının altındaki erkeklere yönelirler. Aynı şekilde, hemen el altındaki birinin veya bir akrabanın seçilmesi de, kendinden çok genç veya çok yaşlı bir erkeğin seçilmesi de güçsüzlük duygusunun belirtisidir."

Erkek Kadın Evlilik Güç
Erkek

"Eğer erkek şefkat arıyorsa, kendisini şımartacak, pohpohlayacak kızlar arayacaktır. Eğer ilişkiyi ikili bir yarış gibi görüyor ve bu yarışta üstün gelmeyi istiyorsa, güçlü görünen kızları arayacak, veya yapıları, toplumsal konumları ve güçleri açısından kolayca yönlendirilip güdülebilen kızları yeğleyecektir. Doğal olarak böyle bir seçim pek çok yanlışa yol açacaktır; çünkü hiçbir kız sürekli boyun eğmeye razı olmaz."

Şefkat Erkek Kadın Evlilik Güç
Erkek

"Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına."

Erkek Kadın Anlamak
Erkek

"Kadınlar genellikle ağırbaşlı erkeklere karşı iffetli görünürler, ama çapkınlara karşı değil."

Erkek Kadın Çapkınlık
Erkek

"Hiç bir erkek birlikte olmak istemeyeceği bir kızla yakın arkadaş olmak istemez."

Erkek Kadın
Erkek

"Erkekler arzuları güçlü olduğu için değil, vicdanları zayıf olduğu için kötü davranırlar. (On Liberty)"

Kötülük Arzu Erkek
Erkek

"Aşk bir kadının hayatının tümü, bir erkeğin hayatının ise bir bölümüdür."

Aşk Kadın Erkek

Tamamlayıcı Konular

Çapkınlık Geçici aşklar ve ilişkiler peşinde koşmak.

Çocuk Küçük yaştaki erkek veya kız.

Cinsellik Cinsel özelliklerin bütünü.

Aile Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Evlilik Evli olma durumu.

İnsan

Kadın Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı.

İnsan Felsefesi (MÖ. 5.YY) Doğa filozoflarının tabiatı oluşturan ilk unsur üzerinde anlaşamamaları sonucu varlık/ontoloji sorununu bir yana bırakıp tamamen İNSAN’la ilgilenmişlerdir. Bakınız: Sofistler