Geçmiş

Geçmiş, gurbetlik, gurbet, hasret, gelecek, hatırlamak, özlemek, özlem, anı

Geçmiş, gurbetlik, gurbet, hasret, gelecek, hatırlamak, özlemek, özlem, anı

Geçmiş konusunda özlüsözler

Geçmiş

"Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır."

Geçmiş Gelecek
Geçmiş

"Geçmişte kim olduğunu bilmek istiyorsan, şu an kim olduğuna bak. Kim olacağını bilmek istiyorsan, ne yaptığına bak."

Geçmiş Gelecek
Geçmiş

"Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür."

Düşünce Fikir Eğitim Bilgi Dinlemek Geçmiş Inanmak Inanç Muhafazakarlık
Geçmiş

"Gelecek senin notlarındır geçmişse sınavın."

Gelecek Geçmiş
Geçmiş

"Geçmişi hatırlayamayanlar, onu tekrarlamaya mahkumdur."

Tarih Hatırlamak Geçmiş Hata

Tamamlayıcı Konular

Tarih Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.

Gelecek Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati

Gurbet Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.

Hatırlamak

Özlemek Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek.

Ayrılık Birinden veya birşeyden uzak düşmek.

Tutku Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.