Görmek

Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

"Hangi memlekete gitsek, resmî makamlar kadar halkın da rağbetini görürdük."- F. R. Atay

Görmek, algı, aramak, araştırmak, bilinç, bulmak, deha, duymak, erdem, farkındalık, gözlemlemek, öğrenmek, seçim

Görmek, algı, aramak, araştırmak, bilinç, bulmak, deha, duymak, erdem,  farkındalık, gözlemlemek, öğrenmek, seçim

Görmek konusunda özlüsözler

Görmek

"Çok süslenenlere bakın. Hepsi de gizlenmek istiyordur."

Görmek
Görmek

"Çok gezmek ve çok bilmek aslında dış dünyamızı değil iç dünyamızı tanımamızı sağlıyor. Kendimizi tanıdığımızda da evreni tanıyabiliyoruz."

Görmek Bilmek Kendini Bilmek Doğa
Görmek

"Çok gezmek ve çok bilmek aslında dış dünyamızı değil iç dünyamızı tanımamızı sağlıyor. Kendimizi tanıdığımızda da evreni tanıyabiliyoruz."

Bilgelik Bilmek Kendini Bilmek Evren Psikoloji Görmek Gözlemlemek Gerçek
Görmek

"Duyularımız bize asla gerçeği gösteremez, ancak edindikleri algıyı yansıtırlar. Gerçek, duyularımızın çok ötesinde bir şey olmalı."

Algı Duymak Gerçek Görmek
Görmek

"Ben peygamber değilim. Benim işim duvar olan yerlere pencereler açmaktır."

Öğüt Aydınlanma Görmek Bilinç Bilmek Öğretmek
Görmek

"Yalnız açığa çıkan ışığı görebiliyorsan, Yalnız söylenen sesi duyabiliyorsan, Ne görebiliyorsun, Ne duyabiliyorsun."

Farkındalık Görmek Gözlemlemek
Görmek

"Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım."

Duymak Unutmak Görmek Hatırlamak Anlamak
Görmek

"Herşey bir güzelliğe sahiptir fakat bunu herkes görmez."

Güzellik Görmek Farkındalık
Görmek

"Gözlerimiz görmeye alıştıkça şaşkınlığa karşı kendisini korumaya alır."

Gözlemlemek Bilinç Görmek
Görmek

"Görmek isteyenIer için yeterince ışık, istemeyenIer için yeterince karanIık vardır."

Görmek Iyimserlik
Görmek

"Tüm sınırlamalar kişiyi mutlu kılar. Görme, etki ve temas alanımız ne denli dar ise o denli mutlu oluruz; ne denli geniş ise o denli sıklıkta kendimizi azap içinde ya da ürkütülmüş duyumsarız. Çünkü bu alanla birlikte kaygılar, istekler, ürkünç şeyler de çoğalır ve büyür."

Mutluluk Özgürlük Farkındalık Görmek

Tamamlayıcı Konular

Düş Görmek Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.

Hayal Gücü

Küçümsemek Değer ve önem vermemek, küçük görmek.

Hayal Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.

Kaybetmek Yenik düşmek, yenilmek.

Hayatın Anlamı

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Algı Nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarmaktır.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Hiçlik İnkâr sonucu, gerçekteki özelliklerinin, durumlarının ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı, yokluk.

Duygu Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Aramak Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak.

Bulmak Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak.

Araştırmak Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

Bilinç İnsanın çevresini ve kendisini anlamasını sağlayan anlıksal süreçlerin toplamı.

Ben Bireyin öznel bütünlüğü. Ego

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Tekbencilik

Yardım Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma.

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Dahilik Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.

Dinlemek İşitmek için kulak vermek

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Büyüklük Büyük olma durumu.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Etkileşim Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi

Öğrenmek Yetenek, beceri kazanmak için yapılan faaliyetler.

Seçim En uygun ve tercih edilen.