Güvenmek

Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek.

"Bu işte size güveniyorum"

Güvenmek, itimat, aldatmak, taktir, dost, inanmak, sadakat, şüphe

Güvenmek, itimat, aldatmak, taktir, dost, inanmak, sadakat, şüphe

Güvenmek konusunda özlüsözler

Güvenmek

"Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur."

Yoksunluk Yetenek Beğenmek Güvenmek
Güvenmek

"Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir. Ve her zaman oradadırlar."

Güç Güvenmek
Güvenmek

"Eski ve yeni haksızlıklarla devamlı huzursuzluk içinde yaşayan halka hiçbir zaman güvenilmez."

Haksızlık Toplum Güvenmek

Tamamlayıcı Konular

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Teşekkür Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma.

Dost Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Sadakat İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk.

Fedakarlık Kendi önceliklerinden vazgeçerek biri veya bir şey için zaman, para, faaliyet harcamak.

Şüphe Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık.