Inanç

Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Bu inançta yaşamak ve ölmek istiyorum. - In this faith I wish to live and die.

Inanç, din, Inanmak, Adanmak, Bütünleşmek, Metafizik, Tanrı, Ülkü

Inanç, din, Inanmak, Adanmak, Bütünleşmek, Metafizik, Tanrı, Ülkü

Inanç konusunda özlüsözler

Inanç

"İnanmadıkça, anlamayacaksınız."

Inanç Inanmak Anlamak
Inanç

"Inancın yere düşerse silahın da yere düşer."

Inanç
Inanç
Inanç

"Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür."

Düşünce Fikir Eğitim Bilgi Dinlemek Geçmiş Inanmak Inanç Muhafazakarlık
Inanç

"Birşeyi varetmek için kayıtsız inanç yeterlidir."

Varlık Inanç
Inanç

"Maalesef inanç yok edilemiyor. Neyse ki bilgi de."

Inanç Bilgi
Inanç

"Tanrı’nın bilgisinin mükemmel olması ve onun aldanmaz ve aldatmaz olması inancı, vahyin temelini oluşturur."

Bilgi Aldatmak Tanrı Inanç
Inanç

"Her insan yalnızca tecrübesine inanır."

Tecrübe Inanç Inanmak Deneyim
Inanç

"Insanları tedirgin eden, olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıklarıdır."

Tedirginlik Inanç Algı
Inanç

"Bilginin amacı; insanı bilgisizlik ve boş inançlardan tanrı ve ölüm korkusundan kurtarmaktır. Ve bu olmadan mutlu olmaya imkan yoktur."

Bilgi Inanç Cahillik Tanrı Mutluluk Ölüm Korku
Inanç

"Yalan ne kadar büyükse, inananı da o kadar çok olur."

Yalan Inanç Inanmak
Inanç

"Her ne kadar inanmasam da bir tanrının varlığını kabul etmek gerekir."

Tanrı Inanç Inanmak
Inanç

"Bizi farklı kılan şey, tarihte, doğada veya doğanın arkasında hiçbir Tanrı'yı tanımamamız değildir. Bizi farklı kılan, Tanrı diye hürmet edileni Tanrı'ya benzer bulmamamızdır."

Tanrı Inanç
Inanç

"Bir Tanrı varsa eğer, onu akılla kavramak mümkün değildir, çünkü ne parçaları ne de sınırı olmadığından bizimle hiç alakası yoktur. Bu nedenle, Tanrı’nın ne olduğunu veya ne olmadığını bilme yetimiz yoktur. "

Akıl Inanç Din Tanrı
Inanç

"Uçmak, bir martının en doğal hakkıdır. Özgürlük ise, varoluşun bir parçasıdır. Boş inançlar olsun, gelenekler olsun, özgürlüğü kısıtlayan ne varsa, kaldırıp atmak gerek."

Özgürlük Inanç
Inanç

"Kuralları hiç düşünmeden kabul etmenize, sırf sizden beklenen bu olduğu için bir şeyi yapmanıza şuursuz inanç denir. Dikkatli olmazsanız hayatınız boyunca bunların milyonlarcasıyla karşılaşırsınız."

Kanun Inanç
Inanç

"Eğer bir insan size tanrı ineği konusturdu derse ve siz de ona inanmazsanız aslında bu sizin tanrıya inanmadığınızı değil o lafı konusan kişiye inanmadığınızı gösterir."

Din Inanç Inanmak
Inanç

"Özgürlükleri bağlayan her türlü zincir kırılmalı, en başta da kafalardaki 'iman zinciri'. İman zincirine bağlı düşünce sabittir, değişmezdir. Bu ise doğanın değişken yapısına terstir. Zincirli zihin gelişme gösteremez; değişmelere, gelişmelere ayak uyduramaz. Dünyamızdaki her türlü olumlu gelişme, dinin ve imanın ki başta olmak üzere, tabuların zincirinden kurtulabildiği, yol bulabildiği ölçüde gerçekleşebilmiştir. İnsan aklı, bilim, teknoloji, insan hakları alanında ulaşılan noktalar, bu yoldaki adımların ürünleridir."

Bilinç Bilim Inanç Din Özgürlük

Tamamlayıcı Konular

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Hayatın Anlamı

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Cennet Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Evrim Teorisi

Hristiyanlık Ortadoğuda ortaya çıkan 3 büyük tek tanrılı dinin ikincisi.

Güvenmek Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek.

Fedakarlık Kendi önceliklerinden vazgeçerek biri veya bir şey için zaman, para, faaliyet harcamak.

Bütünleşmek Bütün duruma gelmek.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Metafizik Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, "fizik bilimlerinin ötesinde kalan" anlamına gelen "metafizik" sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır.

Metafizik Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular

Naturalizm Doğaüstü veya maneviyata karşıt olarak, yalnızca doğa yasalarının dünyada faaliyet gösterdiği fikri veya inancı.

Nominalizm Genel kavramları gerçek saymayıp birer addan ibaret bulan öğreti.

Redüksiyonizm Olayların ya da olguların, onları oluşturan daha basit olguları çözümleyerek anlaşılabileceğini savunan felsefi akım.

Çokçuluk Varlığın birbirine indirgemeyen birçok tözden oluştuğunu savunan bir felsefi yaklaşımdır. 

Skolastik Felsefe Orta Çağ düşüncesinde doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanan bir yaklaşım sergiler. Bu felsefenin temelinde teoloji vardır ve onu desteklemeye çalışır.

Stoacılık Kıbrıs’lı Zenon tarafından kurulan felsefe disiplinidir. Mantık, Metafizik, Etik olmak üzere 3 dala ayrılır.

Siyaset Felsefesi Demokrasi, yasama, siyasal ahlak gibi hukuku, siyasal yaşamı, toplumsal konuları ilgilendiren genellikle normatif sorunlar üzerine eğilen bir araştırma alanıdır.

Voluntarizm İstenç (isteklilik) akıl yürütmek değil, bilinçsiz bir dürtüdür. Aslında, istenç tüm realitenin özünde bulunan kuvvettir ve her türlü gerçekliğin temel ilkesidir.

Tanrı Doğanın bir parçası olmayan, ama doğanın yaratıcısı ya da nedeni olan, zaman ve mekan kavramlarının kendisine uygulanamayacağı, varlığa gelmiş olduğu düşünülemeyen, doğadan çok daha kudretli ve mutlak iyi olan doğaüstü, ezeli-ebedi ve sonsuz varlık.

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Ülkü Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.