Inanmak

Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Bunun doğru olduğuna inanmak istiyorum. - I'd like to believe that's true.

Bazıları UFO ya inanır, bazıları inanmaz - Die einen glauben an Ufos, die anderen nicht. - Some believe in UFOs and others do not.

Inanmak, Inanç, Bilgi, Bilmek, Gerçek, Kabullenmek, Şüphe, Yalan

Inanmak, Inanç, Bilgi, Bilmek, Gerçek, Kabullenmek, Şüphe, Yalan

Inanmak konusunda özlüsözler

Inanmak

"İnanmadıkça, anlamayacaksınız."

Inanç Inanmak Anlamak
Inanmak

"Bir şeye sırf kulaktan duydunuz diye körü körüne inanmayın, birkaç kuşaktan beri itibar görüyorlar diye, geleneklerin de doğru olduğuna inanmayın. Sırf hocalarınızın ya da rahiplerin otoritesine dayanıyor diye hiçbir şeye inanmayın. Ancak bizzat hissettiğiniz, denediğiniz ve doğru olarak kabul ettiğiniz, kendinizin ve başkalarının hayrına olan şeylere inanın ve tutumunuzu onlara uydurun."

Inanmak Muhafazakarlık Iyilik
Inanmak

"Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür."

Düşünce Fikir Eğitim Bilgi Dinlemek Geçmiş Inanmak Inanç Muhafazakarlık
Inanmak

"Her insan yalnızca tecrübesine inanır."

Tecrübe Inanç Inanmak Deneyim
Inanmak

"Yalan ne kadar büyükse, inananı da o kadar çok olur."

Yalan Inanç Inanmak
Inanmak

"Her ne kadar inanmasam da bir tanrının varlığını kabul etmek gerekir."

Tanrı Inanç Inanmak
Inanmak

"Kandırılmanın iki yolu vardır. Birincisi, neyin doğru olmadığına inanmaktır; Diğeri, doğru olana inanmayı reddetmektir."

Yalan Inanmak
Inanmak

"Ne sevgiye ne de nefrete yol açmamak dünya bilgeliğinin yarısıdır: Hiçbir şey söylememek ve hiçbir şeye inanmamak da öteki yarısı."

Bilgelik Inanmak Nefret
Inanmak

"İnsanın kurtuluşu için üç şey gereklidir: neye inanması gerektiğini bilmek; Ne arzu etmesi gerektiğini bilmek; Ve ne yapması gerektiğini bilmek."

Bilmek Arzu Inanmak
Inanmak

"Eğer bir insan size tanrı ineği konusturdu derse ve siz de ona inanmazsanız aslında bu sizin tanrıya inanmadığınızı değil o lafı konusan kişiye inanmadığınızı gösterir."

Din Inanç Inanmak

Tamamlayıcı Konular

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Güvenmek Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Hayatın Anlamı

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Bilgi Öznenin amaçlı yönelimi sonucunda, özne ile nesne arasında kurulan ilişkinin ürünü olan şeydir.

Bilgi İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

Bilgi Kuramı Bilginin bilgisi. Doğrudan doğruya bilgi olgusu’yla bilme olayı’nı inceleyen bilgi kuramı deyimi.

Bağıntıcılık Bilginin bağımlılığını ileri süren klasik öğretilerin başında Kant'ın eleştiriciliği gelir.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Bilgelik Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse olmak.

Teknoloji

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

A Posteriori Deneyden sonra ve onun ürünü olarak elde edilendir.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

A Priori Deneyden önce alan. Deneyden sonra olan anlamındaki Aposteriorinin karşıtıdır.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Kendini Bilmek İnsanin kapasitesinden haberdar olması. Kendini tanıyarak yapabileceklerini önceden kestirebilmesi ve ona uygun davranması.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Anlamak Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak.

Ego Ben

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Gerçek Bilinçten bağımsız olarak var olan.

Hayal Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Düş Görmek Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.

Tekbencilik

Kabullenmek İsteksizce kabul etmek.

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Fikir Birliği

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Onaylamak Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek.

Şüphe Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık.

Yalan Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz.