Iyimserlik

Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm.

Iyimserlik, optimizm, ümitvarlık

Iyimserlik, optimizm, ümitvarlık

Iyimserlik konusunda özlüsözler

Iyimserlik

"Aşağı bakıyorsanız asIa gökkuşağı buIamazsınız."

Iyimserlik
Iyimserlik

"Derin olan kuyu değil,kısa olan iptir."

Çözüm Iyimserlik
Iyimserlik

"Dünle beraber gitti düne ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek."

Affetmek Unutmak Iyimserlik Kabullenmek
Iyimserlik

"Görmek isteyenIer için yeterince ışık, istemeyenIer için yeterince karanIık vardır."

Görmek Iyimserlik

Tamamlayıcı Konular

Güleryüz

Imkansızlık İmkânsız olma durumu, olanaksızlık

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.