Kadın

Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı.

Kadın, hanımefendi, bayan, hanım, dişi

Kadın, hanımefendi, bayan, hanım, dişi

Kadın konusunda özlüsözler

Kadın

"Kadının yetersizliğine ilişkin önyargı ve buna bağlı olarak erkeğin kendini beğenmişliği, her iki cinsiyet arasındaki uyumu sürekli bozarak inanılmayacak bir gerilimin doğmasına yol açar; ilgili gerilim, özellikle sevgi ilişkilerine de nüfuz ederek tüm mutluluk olanaklarını aralıksız tehdit altında tutar, hatta çok kez yok eder. Tüm aşk yaşamımızı zehirleyerek kurutup bir yangın yerine çevirir."

Aşk Sevgi Kadın Önyargı Erkek Mutluluk Kibir
Kadın

"Kadınla erkek arasındaki uzlaşma ve dengenin karakteristik özelliği arkadaşlıktır. Kadın ve erkek arasındaki ilişkide karşı tarafı boyunduruk altına almak, tıpkı ulusların yaşamındaki gibi katlanılmaz nitelik taşır."

Kadın Erkek Arkadaşlık Millet
Kadın

"Kadının çocukluğundan başlayarak kendisine zorlanan role başkaldırısı ne denli güçlü olursa, ya da aynı şekilde erkek kendisine biçilen ayrıcalıklı rolü tüm saçmalığına karşın oynamamakta ne denli ısrarlıysa, cinsler arasındaki çatışma da o denli şiddetli olur."

Kadın
Kadın

"Gizliden gizliye üstün olma isteği besleyen kızlar, genellikle güçsüz, sakat ya da kendi toplumsal konumlarının altındaki erkeklere yönelirler. Aynı şekilde, hemen el altındaki birinin veya bir akrabanın seçilmesi de, kendinden çok genç veya çok yaşlı bir erkeğin seçilmesi de güçsüzlük duygusunun belirtisidir."

Erkek Kadın Evlilik Güç
Kadın

"Eğer erkek şefkat arıyorsa, kendisini şımartacak, pohpohlayacak kızlar arayacaktır. Eğer ilişkiyi ikili bir yarış gibi görüyor ve bu yarışta üstün gelmeyi istiyorsa, güçlü görünen kızları arayacak, veya yapıları, toplumsal konumları ve güçleri açısından kolayca yönlendirilip güdülebilen kızları yeğleyecektir. Doğal olarak böyle bir seçim pek çok yanlışa yol açacaktır; çünkü hiçbir kız sürekli boyun eğmeye razı olmaz."

Şefkat Erkek Kadın Evlilik Güç
Kadın

"Ne kadınlar sevdim zaten yoktular."

Kadın
Kadın

"Evlenme-boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı."

Evlilik Kadın
Kadın

"Kadın, her şeyi gören gözü bile aldatır."

Aldatmak Kadın
Kadın

"Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara adarlar, örneğin görelilik kuramına."

Erkek Kadın Anlamak
Kadın

"Kadınlar genellikle ağırbaşlı erkeklere karşı iffetli görünürler, ama çapkınlara karşı değil."

Erkek Kadın Çapkınlık
Kadın

"Henüz yanıtlanamamış ve kadın ruhuyla ilgili otuz yıl süren araştırmalarıma karşın benim de yanıtlamayı başaramadığım çok önemli bir soru var: Kadın ne ister?"

Kadın
Kadın

"Hiç bir erkek birlikte olmak istemeyeceği bir kızla yakın arkadaş olmak istemez."

Erkek Kadın
Kadın

"Kadınlar kendilerini sevenler için değil, onlara hükmedenler için can verirler."

Kadın
Kadın

"Kadınların bizi mutlu etmek için bir tek usulleri vardır, oysa bizi mutsuz etmenin bin türlü yolunu bilirler."

Mutluluk Kadın
Kadın

"Kadın eli her şeye sessizce çeki düzen verir."

Kadın
Kadın

"Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler."

Kadın Savaş
Kadın

"Hiçbir kadın bir adamla parası için evlenmez . Kadınlar bir milyonerle evlenmeden önce ona aşık olacak kadar akıllıdır."

Kadın Evlilik Zenginlik Aşk
Kadın

"Kadınlar kendilerini guçsüz olana bir idol, güçlü olana bir eşya gibi sunarlar."

Kadın Güç
Kadın

"Insan kendini bir kadına duyduğu aşk yüzünden öldürmez. Aşk bizi tüm çıplaklığımız, sefilliğimiz, düşkunlüğümüz ve hiçliğimizle açığa vurduğu için öldürür."

Aşk Kadın Bağlılık
Kadın

"Her durumda evlenin. İyi bir eş sizi mutlu, kötü bir eş ise filozof yapacaktır."

Kadın Evlilik
Kadın

"At terbiyecileri en huysuz atlarla çalışırlar. (Çok huysuz bir kadınla neden evli olduğu sorulduğunda)"

Kadın Felsefe Zorluk Evlilik Gelişmek Bilgelik
Kadın

"Aşk bir kadının hayatının tümü, bir erkeğin hayatının ise bir bölümüdür."

Aşk Kadın Erkek
Kadın

"Kadın öyle bir konudur ki, onu ne kadar incelersen incele her zaman yepyenidir."

Kadın
Kadın

"Eskiden önce orospularla yatıp sonra temiz aile kızlarını alırdık, şimdi önce temiz aile kızlarını alıp sonra orospularla yatıyoruz."

Ahlak Aile Kadın

Tamamlayıcı Konular

Çapkınlık Geçici aşklar ve ilişkiler peşinde koşmak.

Erkek İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.

Cinsellik Cinsel özelliklerin bütünü.

Çocuk Küçük yaştaki erkek veya kız.

Aile Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Evlilik Evli olma durumu.

İnsan

Vahşet İnsani olmaktan uzak tutum içinde bir canlıya verilen zarar.

Metafizik Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular