Korku

Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp ve solunum hızlanması gibi belirtileri olan duygu.

Harun doesn't want to live in fear. - Harun korku içinde yaşamak istemiyor.

Korku, ürkmek, kaygı, dehşet, endişe, gözüpek, cesaret, yılgınlık, kuşku, kuruntu

Korku, ürkmek, kaygı, dehşet, endişe, gözüpek, cesaret, yılgınlık, kuşku, kuruntu

Korku konusunda özlüsözler

Korku

"Hiçbir şey istemeyen, hiçbir umudu olmayan ve hiçbir şeyden korkmayan kişi asla bir sanatçı olamaz."

Istek Sanat Korku
Korku

"Bilginin amacı; insanı bilgisizlik ve boş inançlardan tanrı ve ölüm korkusundan kurtarmaktır. Ve bu olmadan mutlu olmaya imkan yoktur."

Bilgi Inanç Cahillik Tanrı Mutluluk Ölüm Korku
Korku

"Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın."

Korku Düşmanlık Savaş
Korku

"Cehalet korkuya, korku nefrete, nefret şiddete yol açar."

Cehalet Korku Nefret Şiddet
Korku

"Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır."

Bilgi Iyilik Acı Çekmek Şüphe Korku Kararlılık
Korku

"Umutlarımıza göre söz verir ve korkularımıza göre hareket ederiz."

Korku Söz
Korku

"Çocukların kör karanlıktan korktuğu gibi bizde aydınlıktan korkarız, çocukların karanlıktan dehşetle beklediklerinden daha korkunç olmayan şeylerden."

Aydınlanma Bilmek Korku
Korku

"Korkulmak sevilmekten iyidir. Sevgiyi ayakta tutan şey, şükran hissidir. Ancak insanlar fazlasıyla bencil olduklarından, kendi işlerine geldiği noktada bu şükran hissini bir kenara bırakıp çekip gidebilirler. Oysa korkuyu ayakta tutan, cezalandırılma olasılığıdır ki bu olasılık her zaman daha etkilidir."

Korku Sevgi
Korku

"İnsanları birbirine düşman eden özellikle duydukları kin ve korkudur. "

Düşmanlık Kin Korku
Korku

"Öfke her zaman korkudur ve korku hep kaybetme korkusudur."

Öfke Kaybetmek Korku
Korku

"Beraberinde getirdikleri umutlar ve korkularla akın akın gelen arzulara teslim olduğumuz sürece kalıcı mutluluğa ya da huzura hiçbir zaman kavuşamayız."

Arzu Korku Mutluluk Huzur
Korku

"Korku, insanlar için o kadar güçlü bir duygudur ki, bizi devralmasına izin verdiğimizde, merhameti kalbimizden çıkarır."

Merhamet Korku
Korku

"Görünmeyen şeylere duyulan korku, herkesin kendi içinde din diye bellediğinin doğal tohumudur."

Din Korku

Tamamlayıcı Konular

Kaygı Üzüntü, endişe duyulan düşünce.

Tedirginlik Sonunu bilemediğimiz durumlarda yaşadığımız huzursuzluk temelli durum.

Dert Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum.

Cesaret Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.

Şüphe Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık.