Mantık

Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.

Logic is obviously your strong point. - Mantık açıkça senin güçlü noktandır.

Mantık, muhakeme, yargılama, mantıklı, akla uygun, kabul edilebilir, anlaşılabilir, olağan

Mantık, muhakeme, yargılama, mantıklı, akla uygun, kabul edilebilir, anlaşılabilir, olağan

Mantık konusunda özlüsözler

Mantık

"Nedenin kendisi yanlış olabilir ve bu yanlışlama mantığımız içinde bir yer bulmalıdır."

Şüphe Mantık Nedensellik
Mantık

"Mantık, doğru düşünme sanatı ve yöntemidir. Her bilimin, her düşünce düzeninin ve sanatın yöntemi mantıktır. Müzikte bile mantık vardır."

Mantık Sanat Bilim Müzik
Mantık

"Her akli olan gerçektir, her gerçek olan aklidir."

Akıl Mantık Gerçek
Mantık

"Mantıkla beslenmeyen şey mantıkla yönetilemez."

Mantık Akıl

Tamamlayıcı Konular

Mantık Bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplindir.

Çokçuluk Varlığın birbirine indirgemeyen birçok tözden oluştuğunu savunan bir felsefi yaklaşımdır. 

Stoacılık Kıbrıs’lı Zenon tarafından kurulan felsefe disiplinidir. Mantık, Metafizik, Etik olmak üzere 3 dala ayrılır.

Siyaset Felsefesi Demokrasi, yasama, siyasal ahlak gibi hukuku, siyasal yaşamı, toplumsal konuları ilgilendiren genellikle normatif sorunlar üzerine eğilen bir araştırma alanıdır.

Yargılamak Bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinlemek.

Normallik Genel duruma uygun, kabul edilebilir, iyi kabul edilen.

Iyi İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı.Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.