Normallik

Genel duruma uygun, kabul edilebilir, iyi kabul edilen.

Normallik, uygun, olağanlık, kabul edilebilir, genellikle

Normallik, uygun, olağanlık, kabul edilebilir, genellikle

Normallik konusunda özlüsözler

Normallik
Normallik

"Mükemmelleştikçe normalleşiriz."

Mükemmellik Normallik
Normallik

"Ahlâk, birlikle, birbirine bağlı olmakla ve örgütle başlar. Toplum hayatı bireyin, egemenliğinin bir bölümünü ortak düzene bağışlamasını gerektirir. Sonunda davranış örneği (normu) topluluğun refahı demek olur."

Ahlak Toplum Davranış Huzur Normallik
Normallik

"Eğer herkes gibi değilseniz o zaman anormalsiniz, eğer anormalseniz o zaman hastasınız demektir. Bu üç kategori, yani diğerleri gibi olmamak, normal olmamak ve hasta olmak çok farklıdır; ancak aynı kategoriye indirilmiştir."

Bütünleşmek Genellemek Karakter Normallik Asosyallik

Tamamlayıcı Konular

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Iyi İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı.

Mantık Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.

Yapabilmek Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.