Rekabet

Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme.

The competition is getting tougher and tougher. - Rekabet gittikçe daha sert oluyor.

Rekabet, yarışma, yarış, müsabaka, çekişme, mücadele

Rekabet, yarışma, yarış, müsabaka, çekişme, mücadele

Rekabet konusunda özlüsözler

Rekabet

"Toplumdan uzak kalmak isteyen biri için, örneğin hep kirli bir yaka ya da pejmurde bir ceketle toplum içinde görünmekten daha uygun ve daha etkili bir çare yoktur. Kendisini başkalarının dikkati, eleştirisi ve rekabetiyle yüzyüze getirecek bir işin başına geçmekten yakayı sıyırmada ya da sevgi ve evlilikten kaçma işinde, başkalarının karşısına bu ekilde çıkmaktan daha iyi ve mükemmel ne yardım edebilir kendisine?"

Sevgi Toplum Asosyallik Rekabet Evlilik
Rekabet

"Rekabet etmeyin! - Rekabet her zaman türler için zararlıdır ve bunu önlemek için bol miktarda kaynağınız var."

Kazanmak Rekabet Anarşizm Mücadele Savaş
Rekabet

"Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz , bırakın , dostlarınız sizi geçsin."

Düşmanlık Dost Mücadele Rekabet

Tamamlayıcı Konular

Kazanmak Yarışma veya başka bir uğraşı sonucunda elde etmek

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Mücadele Herhangi bir amaca erişmek veya bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım.

Çatışmak Birbirine çatmak veya çatılmak, kavga etmek

Savaş Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Direnmek Herhangi bir düşüncede, bir durumda, bir istekte ayak diremek.

Barış Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.