Tanrı

Doğanın bir parçası olmayan, ama doğanın yaratıcısı ya da nedeni olan, zaman ve mekan kavramlarının kendisine uygulanamayacağı, varlığa gelmiş olduğu düşünülemeyen, doğadan çok daha kudretli ve mutlak iyi olan doğaüstü, ezeli-ebedi ve sonsuz varlık.

Tanrı, yaratıcı, ilah

Tanrı, yaratıcı, ilah

Tanrı konusunda özlüsözler

Tanrı

"Çocukluğumda Tanrı'ya her gece bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Baktım böyle olmuyor, ben de tuttum bir bisiklet çaldım ve geceleri Tanrı'ya beni affetmesi için dua etmeye başladım"

Tanrı Bilgelik
Tanrı

"Tek bir dünya, tek bir hakikat, tek bir tanrı, tek bir kanun vardır."

Tanrı Kanun Dünya
Tanrı

"Voltaire'in sözünü tersine çevirerek diyorum ki, eğer Tanrı gerçekten varsa, onu yok etmek gerekir."

Ateizm Tanrı
Tanrı

"Evren tanrılar üreten bir makinadır."

Evren Din Tanrı Doğa
Tanrı

"Herkesin tanrısı aynıdır; farklı olan sadece insanlardır."

İnsan Tanrı
Tanrı

"Tanrı hiçlikten doğdu."

Tanrı
Tanrı

"Bana yukarıdan bakarsanız aptalın tekini görürsünüz. Bana aşağıdan bakarsanız tanrıyı görürsünüz. Bana tam karşıdan bakarsanız, kendinizi görürsünüz."

Aptallık Büyüklenmek Tanrı Eşitlik Kibir
Tanrı

"Tanrı’nın bilgisinin mükemmel olması ve onun aldanmaz ve aldatmaz olması inancı, vahyin temelini oluşturur."

Bilgi Aldatmak Tanrı Inanç
Tanrı

"Hayatın gelişmesi ve yüceltilmesine ilişkin temel ahlakı ilkelerin öneminin bilince çıkarılmasında, kural koyucu inancına özellikle de ödüllendiren ya da cezalandıran bir kural koyucuya gereksinim olmadığından eminim."

Din Ahlak Kanun Tanrı Cennet
Tanrı

"Insan harabeler arasında bir Tanrı’dır."

İnsan Tanrı
Tanrı

"Bilginin amacı; insanı bilgisizlik ve boş inançlardan tanrı ve ölüm korkusundan kurtarmaktır. Ve bu olmadan mutlu olmaya imkan yoktur."

Bilgi Inanç Cahillik Tanrı Mutluluk Ölüm Korku
Tanrı

"Tanrı, insan ve madde diye ayırım yapmak anlamsızdır. Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner. Gerçek ruhun kendisi olduğunu keşfeder. Aslında insan tanrı; tanrı da insandır."

Tanrı İnsan Ruh Bilinç Aydınlanma
Tanrı

"Tabii ki tanrı beni affedecektir, bu onun işi."

Affetmek Tanrı
Tanrı

"Tanrı kötülüğü istiyor da gücü mü yetmiyor; öyleyse o güçsüzdür. Yoksa gücü yetiyor da önlemek mi istemiyor; o halde o kötü niyetlidir."

Tanrı Din
Tanrı

"Ama konfor istemiyorum. Tanrı'yı, şiirimi istiyorum, gerçek tehlike istiyorum, özgürlük istiyorum, iyilik istiyorum. Günah istiyorum."

Rahatlamak Tanrı Özgürlük Iyilik Günah Tehlike Konfor
Tanrı

"Her ne kadar inanmasam da bir tanrının varlığını kabul etmek gerekir."

Tanrı Inanç Inanmak
Tanrı

"Tanrılara ait listelerde 1500 kadar Tanrı adı bulunması, Sümerlilerin ne kadar çok Tanrı yarattığını göstermektedir."

Din Tanrı
Tanrı

"Bizi farklı kılan şey, tarihte, doğada veya doğanın arkasında hiçbir Tanrı'yı tanımamamız değildir. Bizi farklı kılan, Tanrı diye hürmet edileni Tanrı'ya benzer bulmamamızdır."

Tanrı Inanç
Tanrı

"Bir Tanrı varsa eğer, onu akılla kavramak mümkün değildir, çünkü ne parçaları ne de sınırı olmadığından bizimle hiç alakası yoktur. Bu nedenle, Tanrı’nın ne olduğunu veya ne olmadığını bilme yetimiz yoktur. "

Akıl Inanç Din Tanrı
Tanrı

"Yalnızca günahları olanların tanrıları vardır."

Günah Tanrı Din
Tanrı

"Tanrı, kendine yardım edene, yardım eder"

Tanrı Yardım
Tanrı

"Ateizmim, Spinoza'nınki gibi, evrene karşı gerçek bir dindarlıktır ve sadece insanların kendi çıkarlarına göre şekillendirdikleri, insan çıkarlarının hizmetkârları olan tanrıları inkar eder."

Din Ateizm Tanrı
Tanrı

"Bu dünyayı Tanrı yarattıysa, onun yerinde olmak istemem doğrusu. Çünkü, dünyanın sefaleti yüreğimi parçalar. Yaratıcı bir ruh düşünülürse, yarattığı şeyi göstererek ona şöyle bağırmak hakkımızdır: "bunca mutsuzluğu ve bu üzüntüyü ortaya çıkarmak uğruna, hiçliğin sessizliğini ve kıpırdamazlığını bozmaya nasıl kalkıştın?"

Din Tanrı Yoksunluk Acı Çekmek Adalet
Tanrı

"Her şey tanrılarla doludur."

Tanrı
Tanrı

"Eğer Tanrı var olmasaydı, onu icat etmek gerekirdi."

Tanrı

Tamamlayıcı Konular

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.