Yapabilmek

Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.

Are you able to read the book attentively? - Bist du dazu fähig, das Buch aufmerksam zu lesen?

Yapabilmek, muktedir, hünerli, becerikli, kadir, yetenek, uygun, hüner, beceri, meleke, marifet, yeti, istidat, kudret, liyakat, hassa, ehliyet

Yapabilmek, muktedir, hünerli, becerikli, kadir, yetenek, uygun, hüner, beceri, meleke, marifet, yeti, istidat, kudret, liyakat, hassa, ehliyet

Yapabilmek konusunda özlüsözler

Yapabilmek

"Yapabilirsiniz. Çünkü yapmalısınız!"

Yapabilmek

Tamamlayıcı Konular

Imkansızlık İmkânsız olma durumu, olanaksızlık

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Kabiliyet Yetenek, kudret, yapabilme gücü.yetenek

Yetenek Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

Hayal Gücü

Dahilik Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Normallik Genel duruma uygun, kabul edilebilir, iyi kabul edilen.

Iyi İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı.

Mantık Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.

Alışkanlık Bir şeye alışmış olma durumu.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.