Insanın Evrimi Kronolojisi

Insanın Evrimi Kronolojisi

Dünya'nın başlangıcından günümüz insanına kadar temel tarihi evreler

4 milyar yıl önce: Dünyanın yüzeyi kaya ve sudan oluşan bir yapıya dönüşüyor.

3,5 milyar yıl önce: Fosilleşmiş bakteriler Afrika'da 3,5 milyar yıllık kayalarda bulundu.

3 milyar yıl önce: Yosun gibi tek hücreli su canlıları 2 milyar yıllık evrim sürecini biraz daha karmaşık yaşam formlarına dönüştürüyor.

1 milyar yıl önce: Süngerler ve denizanası denizde göülmeye başladı. Sonra da karides ve ıstakozlar.

500 milyon yıl önce: İskeletli bilinen en eski yaratık, bir balık şekli olarak gelişir.

400 milyon yıl önce: Daha önce sadece denizlerde ve nehirlerde yaşayan bitkiler karaya geçmeye başladı.

350 milyon yıl önce: Böcekler, tüm yaşamlarını suyun dışında yaşayabilen ve uçuşta ustalaşan ilk canlılar oldu.

340 milyon yıl önce: Amfibilerin akciğerleri gelişti ve suda olduğu gibi karada da yaşamalarını sağladı.

300 milyon yıl önce: Sürüngenler çok çeşitli ortamlara adaptasyon için evrimsel avantajlar geliştirdi.

250 milyon yıl önce: Dünyanın tüm kara yüzeyi Pangaea adı verilen tek bir kıtada birleşti. Yaklaşık 50 milyon yıl sonra ikiye bölündü.

225 milyon yıl önce: Dinozorlar gezegene, daha önce hiçbir yaratığın yapamadığı şekilde hükmetti.

170 milyon yıl önce: Memeliler ortaya çıkmaya başladı.

150 milyon yıl önce: Archaeopteryx bir dinozorun iskelet yapısına ve bir kuşun tüyüne sahip ilk geçiş canlısı oldu.

125 milyon yıl önce: İlkel kuşlar fosil kayıtlarında yer almaya başladı.

65 milyon yıl önce: Çok kısa bir sürede, henüz belirsiz olan sebeplerden dolayı dinozorlar öldü. Memeliler, dinozorların neslinin tükenmesiyle mümkün olan fırsatları kullanarak, karada ve suda birçok yeni formda gelişti.

45 milyon yıl önce: Primatlar lemur benzeri hayvanlardan maymunlara doğru evrimleşti.

15 milyon yıl önce: Hem ağaçlarda hem de yerde rahatlıkla yaşayan bu dönemin bir primatı, muhtemelen gorillerin, şempanzelerin ve insanların ortak atasıdır.

6 milyon yıl önce: Çeşitli maymun türleri iki ayak üzerinde dik yürüme alışkanlığı geliştirdi.

4.5 milyon yıl önce: Bazı primatlar, doğu ve güney Afrika’da, şu ana kadar insansı olarak sınıflandırılacak insanlar gibiler.

4.4 milyon yıl önce: Ardipithecus türünden kısmen insan tipli (veya insansı-hominid) bilinen en eski insani olan Ardi, Etiyopya'nın Awash vadi bölgesinde görüldü.

3,6 milyon yıl önce: Muhtemelen Australopithecus Afarensis olan iki ya da üç insansı birey, Olduvai Boğazı'nın 30 mil güneyinde Laetoli'de volkanik kül boyunca dik yürüdü ve ayak izleri, kül birikintileri içinde korundu.

3,2 milyon yıl önce: Australopithecus Afarensis türünden bir dişi (iskeleti bulunduğu zaman Lucy takma adı verildi), Selefi Ardi'nin bulunduğu yerin 50 mil yakınında Etiyopya'da yaşadı.

2,6 milyon ila 14,000 yıl önce: Paleolitik dönem veya Eski Taş devri başladı. Cilalı yontma taş aletlerinin insansılar ve insan tarafından kullanımıyla karakterize edilir.

2,6 ila 1,2 milyon yıl önce: Erken Paleolitik Dönem olarak bilinen bu dönemde, Neandertal insanı şeklinde homo sapiensin ortaya çıkmasından önceki dönemi kapsar.

2,5 milyon yıl önce: Bilinen en eski yontma taş aletler, Ardi ve Lucy'nin yaşadığı bölgeye yakın, Etiyopya'daki Awash Vadisi'ndeki Gona'daki insansılar tarafından yapıldı.

2.2 milyon yıl önce: Erken modern insanlar olarak sınıflandırılan Homo cinsi, doğu Afrika'da yaşamaya başladı.

2.2 ila 1.4 milyon yıl önce: Doğu Afrika'da yaşayan Homo cinsindeki en yaygın bilinen tür olan Homo Habilis, Australopithecus Boisei'den daha büyük bir beyin büyüklüğüne sahipti.

1.85 milyon yıl önce: Twiggy olarak adlandırılan ve Homo habilis türünde olduğu sanılan bir hominid, Doğu Afrika'da yaşadı.

1.8 milyon yıl önce: Doğu Afrika'daki bir insan türü olan Homo erectus, muhtemelen modern insanın ilk tanımlanabilir atasıdır.

1.7 milyon yıl önce: Homo erectus, Afrika'dan ayrıldı ve Avrupa ile Asya'ya yayılmaya başladı.

1,6 milyon yıl önce: On yaşlarında Homo erectus bir çocuk Kenya'daki Turkana Gölü yakınında yaşadı.

1 milyon yıl önce: İnsanların ilk ne zaman ve nasıl konuştuğunu tam olarak bilmek imkansız, ancak temel konuşma bir milyon yıl öncesine dayandırılabilir.

800.000 yıl önce: Modern insan ve Neandertallerin son ortak atası Afrika'da evrilir (muhtemelen Homo Rhodesiensis olarak bilinen türler)

230.000 yıl önce: Homo sapiens olarak sınıflandırılabilecek insan evrimleşir.

150.000 yıl önce: Modern insanın ataları olan Homo sapiensler Afrika'dan muhtemel ikinci bir göç başlatır.

130.000 yıl önce: Avrupa ve Asya’da yayılan Neandertal insanı muhtemelen Afrika’yı terk eden atalarından evrimleşti.

120.000 - 35.000 yıl önce: Orta Paleolitik dönem, Neandertallerin ve modern insanın Avrupa ve Asya'da bir arada yaşadığı dönemi kapsıyor.

50.000 - 30.000 yıl önce: Neandertaller önce Asya'da sonra da Avrupa'da sayıca azalmaktadır.

35.000 yıl önce: Neandertaller fosil kayıtlarından aniden kayboldu ve modern insan türü tek kaldı.

Kaynak: oxfordreference.com


Anahtar Kelimeler
Insanın Evrimi Kronolojisi, evrim teorisi, insanın evrimi
İlgili Diğer Konular

Evrim Kuramı (Tarih) Evrim Teorisi kavramları, teorinin ortaya çıkışı, gelişimi ve kanıtları.

Gen Bencildir (Tarih) Dawkins'in 323 Sayfalık Gen Bencildir kitabının özetidir. Gen Bencilliği diye adlandırdığı temel yasanın, gerek bireysel bencilliği, gerekse bireysel özveriyi nasıl açıkladığını anlatıyor.

İnsanin Kıtalararası Yolculugu (Tarih) Mevcut insan türünün tarihi 200.000 yıl öncesine dayanıyor. Ayrıca diğer insan türlerini de hesaba katarsak milyonlarca yıllık bir evrim sözkonusu.

Evrimcilik (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Evrim öğretisi. Her şeyi evrim açısından değerlendiren dünya görüşü.

Insan'ın dinazorlar dönemindeki uzak atası. (Tarih) 160m yıl önce dinazorlar döneminde Çin'de yaşayan Juramaia'dan insanlar nasıl evrimleşti?

Dawkins, Richard (Ünlü Kişiler) Britanyalı etolog, evrimsel biyolog ve yazar.

Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.