Tarihteki En Vahşi Olaylar: İspanyol Engizisyon Mahkemesi

İspanya Engizisyonu, İspanya'dan ayrılmayı reddeden ve katalokliğe geçen Yahudiler ve Müslümanları kafir olarak adlandırdı ve yakılarak öldürülmelerine hükmetti.

"İspanyol Engizisyonu'nu kimse beklemiyordu" şeklinde bir söz duydunuz mu? Evet batıda gündelik dile girecek kadar etkili bir vahşetten bahsedeceğim.

İspanyol Engizisyonu, 12. ve 19. yüzyıllar arasında meydana gelen birkaç engizisyondan sadece biriydi. "Engizisyon" kelimesi, hem Katolik Kilisesi hem de bazı Katolik hükümdarları tarafından sapkınlığı ortadan kaldırmak, bastırmak ve cezalandırmak için kullanılan mahkeme sistemini ifade eder.

Engizisyon resmi olarak Papa Gregory IX tarafından Papalık Engizisyonu olarak başladı. 1231'de, kafirleri yargılamak ve onları cezalandırmak için bir mahkeme sistemi olarak kuruldu. Engizisyon sistemi eski Roma hukukuna dayanıyordu. Diğer mahkeme sistemlerinden farklıydı çünkü mahkeme yargılama sürecinde sanığın fiilen karşısında yer alırdı.

İspanyol Engizisyonu, laik hükümdarlar, Kral Ferdinand II ve Kraliçe Isabella tarafından Papa IV. Sixtus'un onayıyla kurulmuş olması bakımından benzersizdi. Monarşi Katolikti ve 15. yüzyılın sonlarında iki krallığı, Aragon ve Kastilya'yı tek bir ülke olarak birleştirmişti. Engizisyonun nedenleri arasında dini birlik oluşturma ve yerel siyasi otoriteleri ve aile ittifaklarını zayıflatma arzusu vardı. Para başka bir sebepti; hükümet, sapkınlıktan suçlu bulunanların mallarına el koyarak kar elde etti.

Yahudiler pogrom olarak bilinen şiddetli saldırılara maruz kaldı ve gettolarda izole edildi. Birçoğu öldürüldü. Engizisyon resmi olarak 1478'de kuruldu ve birkaç yıl sonra Kral II. Ferdinand 1492'de Elhamra Kararnamesi'ni yayınladığında Yahudiler sürgün edildi. Birçok Yahudi Katolikliğe geçti. Bu din değiştirenlere İspanyolca domuz anlamına gelen marranos denirdi ve çok aşağılayıcı bir terimdi. Yahudiliği uygulamaya devam etmekle suçlanırlardı. Onlar da Engizisyonun hedefi oldular.

İspanya, 15. yüzyılın sonlarında çoğunlukla Müslüman Mağribilerin yaşadığı bir bölge olan Granada'yı fethetti. Müslümanlar, dini ve kültürel birlik adına 1502 yılında sürgün edilene kadar Yahudilerinkine benzer muhalefet ve zulüm gördüler. İspanyolca "Mağribi" anlamına gelen Moriscoslar, Katolikliğe geçen Müslümanlar, Yahudi din değiştirenlerle aynı nedenlerle hedef alındı. İspanya'dan ayrılmayı reddeden Yahudiler ve Müslümanlar kafir olarak adlandırılacak ve yakılarak öldürülecekti.

16. yüzyılın sonlarında, başta Lutherciler olmak üzere, Cadılar, Kafirler, Masonlar da Engizisyonun hedefi haline geldi. Sansürü seviyorlardı. İspanyol Engizisyonu aleyhine konuşanların başına neler geldiğini de tahmin edebilirsiniz. Artık istenmeyen insanlardan kurtuluyorlardı.

Daha önce de belirtildiği gibi, mahkemelerde yargıçlar sanığı savcı gibi yargılardı. Sanığın bir avukat ya da herhangi bir yardım almadan ifade vermesi gerekiyordu. Eğer ifade vermeyi reddederse suçluluğunun kanıtı olarak kabul edilirdi. Akrabaları, suçlular ve diğer kafirler de dahil olmak üzere herkes ona karşı tanıklık edebilirdi ve suçlayanlarının kim olduğu kendisine söylenmezdi. Sanık genellikle onun adına tanıklık yapmazdı, çünkü onların da kafir olduklarından şüphelenebilirlerdi. Ayrıca kendisine yöneltilen suçlamalardan her zaman haberdar olmazdı.

İki soruşturmacı, sekreterler ve diğer üyelerden oluşan Engizisyon ülkeyi dolaşırdı. Sorgulayıcılar neyin sapkın olduğunu açıklarlar ve cemaatleri herhangi bir suçu itiraf etmeye teşvik ederlerdi. İtiraf edenler, işkenceden ve aşırı cezadan kurtulurlardı.

Engizisyon görevlileri sadece daha iyi eğitimli ve Mukaddes Kitapta daha bilgili değillerdi. Ayrıca kafa karıştırıcı veya yönlendirici yollarla nasıl sorgulayacakları konusunda özel olarak eğitilirlerdi. Çoğu zaman, sanık, sorgulayıcının sorularını yanıtlayacak ve masumiyetini kanıtlayacak kadar zeki değildi. Ancak soruşturmacının hala tatmin edici bir itirafa ihtiyacı vardı. Suçlanan sapkınlar, sonuç elde edilene kadar yıllarca hapse atılabilirdi.

engizisyon

1252'de, Papa IV. Innocent, itiraf almak için işkenceye izin veren bir buyruk yayınlamıştı. 16. yüzyılda İspanyol engizisyon görevlileri bu buyruktan yararlandı. Bu görev genellikle yerel makamlara verildi, ancak sorgulayıcıların kendileri de katıldı. Sanık işkence görürken itiraf ederse, itirafın sayılması için işkence görmeden tekrar itiraf etmesi gerekiyordu. İşkence, yalnızca sapkınlığın kanıtını elde etmeye yönelik diğer tüm girişimler bitmişse kullanılmalıydı.

İşkence yalnızca bir itiraf almak için kullanılıyordu ve suçluyu işlediği suçlardan dolayı cezalandırmak anlamına gelmiyordu. Bazı sanıklar açlıktan öldü bazıları da büyük miktarlarda su veya başka sıvılar tüketmeye zorlandı veya vücutlarının bazı kısımlarına yanan kömürler bastırıldı.

Strappado, Orta Çağ Engizisyonu ile başlayan bir işkence türüdür. Sanığın elleri arkasından bağlanır ve ip odanın tavanındaki bir makaraya bağlanırdı. Ardından kollarından sarkana kadar kaldırılırdı. Bu, omuzların yuvalarından çıkmasına neden olurdu. Bazen işkenceciler, sanığı yukar ve aşağı çekerek ve ayaklarına ağırlık bağlayarak acıyı daha da arttırırdı.

Başka bir yöntemde sanık elleri ve ayaklarından bağlanıp kademeli eklemleri yerinden çıkana kadar çekilirdi. Devam ederse sanığın kolları ve bacakları kopardı. Çoğu zaman, başka birinin işkence gördüğünü görmek, başka birinin itiraf etmesini sağlamak için yeterliydi. Suçlanan kâfirler bu tür işkenceler esnasında başka işkencelere de tutulurdu. Bunlar arasında, ellerini, ayaklarını veya vücut deliklerini yakmak, sıkıştırmak ve kesmek vardı. Tüm işkencelere rağmen sanık itiraf etmezse, soruşturmacılar onu ömür boyu hapis cezasına çarptırabilirdi.

Suçlarını kabul edenleri kazıkta yakılma gibi ölüm cezaları beklerdi. Bazı durumlarda, ölmeden önce suçlanan sapkınların kemikleri çıkarılırdı.

İspanyol Engizisyonu, Meksika da dahil olmak üzere Yeni Dünya'daki İspanyol kontrolündeki kolonilere yayıldı. İspanya'da Engizisyon, Kraliçe II. Isabel tarafından 1834'te kaldırıldı.


Anahtar Kelimeler
Tarihteki En Vahşi Olaylar: İspanyol Engizisyon Mahkemesi, işkence, soykırım, vahşet, hristiyanlık, engizisyon, katoliklik, Spanish Inquisition, inquisition
İlgili Diğer Konular

Belden ikiye ayrılarak idam (Tarih) Çin'de tarihte bilinen en korkunç infaz şekillerinden birisi uygulandı.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Kongo'da Belçikalılar (Tarih) Belçika Kralı Leopold'un kontrolünde 1880'lerin ortası ile 1910 arasında yaklaşık 15 milyon kişinin öldürüldüğü ve 5 milyondan fazlasının ellerinin, kollarının ve hatta bacaklarının kesildiği tahmin ediliyor.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Almanlar'ın Namibya Soykırımı (Tarih) İkinci Dünya Savaşı sırasında toplam 6 milyon Yahudiyi, toplamda 15 milyon kişiyi öldüren Nazi Holokostu, Alman devletinin uyguladığı ilk devlet onaylı toplu katliam değil. Aslında, 20. yüzyılın ilk Alman soykırımı bile değil.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Aztekler'in Kurban Törenleri (Tarih) İnkaların zalimlikleri, daha sonra onları fethedecek olan İspanyolları bile korkuttu. Eski Meksika'nın bu kadar kolay fethedilmesinin bir nedeni, Azteklerin fethettiği yerel kabilelerin, İspanyolların kontrolü altında olmayı tercih etmeleriydi.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Asurlu Vahşeti (Tarih) Asurlular dünyanın ilk büyük ordusunu ve dünyanın ilk büyük imparatorluğunu yarattı. Kuşatma savaşındaki üstün yetenekleri ve katıksız teröre dayanmaları iki temel özellikleriydi. Onlara direnenlere örnek olması için aşırı vahşet göstermek Asur politikasıydı.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Churchill'in Savaş Suçları (Tarih) Winston Churchill 3 milyon Hintli'nin açlıktan ölümünden, kimyasal silahların kullanmasından ve Polonya'nın ve Avrupa'nın yarısının Ruslara satılmasından sorumlu tutuluyor.

Fransız devrimi Fransız halkına nasıl soykırım yaptı. (Tarih) Fransız devrimi devrim karşıtı bölgelerde yaşayanlara karşı soykırıma varan katliamlara sebep olmuştur. Bu şiddet sonrasında da sürdürüldü.

Augustinus, Aurelius (Ünlü Kişiler) Hıristiyan dininin öğretisine biçim vererek sistemli bir birlik kazandıran, Hıristiyan doğmasmın kurucusudur.

Bogomiller (Tarih) Ortaçağın Hıristiyan gnostik tarikatı olan Bogomilizm,

Hypatia, Iskenderiyeli (Ünlü Kişiler) Roma döneminde Mısır'da yaşamış Yeni-Platoncu Yunan filozof ve ilk önemli kadın matematikçidir.

Muhammed ve Dört Halife'nin Muhtemel Gerçek Hikayesi (Tarih) Mehmet Sadık Öke bu yazısında, İslamiyet öncesi bazı olay ve kişilerin, İslamın temel olay ve figürlerini yarattığı görüşünü birkaç örnekle anlatıyor.

Berkeley, George (Ünlü Kişiler) Dünyada yalnızca ruhların ve bu ruhların idelerinin varolduğunu, buna karşılık maddenin varolmadığını öne süren İngiliz düşünür.

Erasmus (Ünlü Kişiler) Kuzey Avrupa Rönesans'ının önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçı.

Hristiyan Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Hristiyan inancını Yunan felsefesini kullanarak doğrulama çabasıdır.

Monoteizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma.

Skolastik Felsefe (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Orta Çağ düşüncesinde doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanan bir yaklaşım sergiler. Bu felsefenin temelinde teoloji vardır ve onu desteklemeye çalışır.

Feuerbach, Ludwig (Ünlü Kişiler) Hegel'e yönelttiği sıkı eleştirilerle Marx'ı da derinden etkileyen, dinin ger­çek yüzünü açığa çıkartan çalışmalarıyla tanınan Alman maddeci filozof.

Ortaçağ Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) (6.YY - 16.YY) Felsefenin ortaçağ dönemi, Karanlık Çağların entelektüel kuraklığından sonra Batı felsefi düşüncesinin yeşermesini temsil eder.