Sümerlerde Yazı Nasıl Ortaya Çıktı?

Sümerlerde Yazı Nasıl Ortaya Çıktı?

Sümerler M.Ö. 4000 ile M.Ö. 2000 arasında bugünkü Irak’ın güneyinde yaşamış olan bir halktır. Sümerler M.Ö. 3500 yıl civarında insanlık tarihinin ilk yazı sistemi olan çivi yazısını geliştirdiler.

Yazın icadının ilk dönemlerine ait bir Sümer tableti. Yazının icadı sürecinde, başlangıçta kullanılan semboller gerçek nesnelere karşılık geliyordu ve resme benziyordu.
Sümerlerde yazının icadı kentlerin ortaya çıkışı, tarım üretiminin artması, ticaretin gelişmesi gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal ve ekonomik ilişkilerin artmasıyla yazının icadı bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Başlangıçta alışveriş gibi ticari faaliyetleri kayıt altına almak için ilgili malları temsil eden semboller kullanılmaya başlandı. Bu semboller genellikle ilgili nesnenin basitleştirilmiş bir resmiydi. Zamanla semboller arttı. Günlük hayattaki somut nesnelerin yanı sıra, soyut kavramlar için de semboller kullanılmaya başladı.

Başlangıçta her bir sembol bir nesneyi anlatan kelimeye karşılık gelirken, zamanla seslere karşılık gelen semboller ortaya çıktı. Yazının şekli de değişti. Resme benzeyen şekillerden bu resimlerle pek bir alakası kalmayan işaretlere doğru evrildi.

Çivi yazısı Sümerlerden önce diğer Mezopotamya uygarlıklarına, daha sonra da Anadolu ve İran gibi bölgelere geçti. Elamlar, Akadlar, Asurlar, Hititler ve Persler gibi birçok halk binlerce yıl boyunca çivi yazısını kullanmıştır.

Not: Kesinleşmemekle birlikte MÖ 5500 lere tarihlenen Tartaria yazıtlarının ilk yazı olduğuna dair yeni bulgular var. Romanya'da Tartaria bölgesindeki Neolitik yerleşkede bulunmuş 3 yazıttır.


Anahtar Kelimeler
Sümerlerde Yazı Nasıl Ortaya Çıktı?, sümerler, Elamlar, Akadlar, Asurlar, Hititler, Persler, ortadoğu, çivi yazısı
İlgili Diğer Konular

Muazzez İlmiye Çığ (Ünlü Kişiler) Türk sümerolog.

Ortadoğu Tarihi Kronolojisi (Tarih) Bu zaman çizelgesi, bir çok dinin ve kültürün ortaya çıktığı Ortadoğu'nun günümüze kadar önemli olaylarını listeliyor.

3000 bin yıli aşkın kullanılan yeraltı su tasıma sistemleri (Tarih) Kehrizler, Pers imparatorlugu zamanindan beri, yeraltı su tasıma sistemleri Içme ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır.

Ermenilerin Tarihi Sembolleri (Tarih) Ermeni tacı, ok ve yay Ermeniler'in belirgin tarihi sembolleridir.

Buğday tarımının başlangıcı (Tarih) Ekmeğin ve Makarnalık Buğdayın Tarihi ve Kökenleri

Mezopotamya (Tarih) Çivi yazısı ve Mezopotamya'nın keşfi insanlık tarihinde dinlerin ve medeniyetin kökenlerinin yeniden sorgulanmasının önünü açtı.

Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.