Değer Kavramı Üzerine

Değer nedir ve algılarımızda neye karşı düşer ?


Değer Kavramı Üzerine

Değer kavramı bir duruma göre başka bir durumun üstünlüğü belirginleştiğinde anlam bulur.
Bir insan ve hayvanı değer üzerinden kıyasladığımızda bir referans seçilmelidir.
En önemli değer belirteçlerinden birisi fayda sağlamaktır. Diğeri de ilgi.
Mesela bir türkün bir eskimodan daha değerli olması aynı toplum içinde yaşıyor olmamamız ve birbirimize faydamız olmasıdır; ortak ülkü birlikteliği..
Bindiğim ucuz bir araba amerikadaki adamın altındaki yüzbin dolarlık arabadan daha değerlidir. Çükü ben kullanıyorum..
Çocuğun tüm diğer çocuklardan daha değerlidir..
Edebiyatla uğraşıyorsam iyi bir edebi kitapı herkesden daha çok değerli bulurum.. vs.

...

Bazı kıyaslamalar yapılır insan mı hayvan mı, o mu bu mu değerlidir vs.
Halbuki yukarda saydığım sebeplerden dolayı bu kıyaslama anlamsızdır.
Çünkü evindeki muhabbet kuşunun ölmesine sudan da açlıktan ölen birinin ölmesinden daha çok üzülürsün. orda tüm değer yargıların değişir.

...

Toplumların değer yargıları da yine benzer sebeplerle değişime uğrar. Toplumun faydasına olduğu düşünülen şeyler niteliğine bakılmaksızın değerli görülebilir hatta kutsallaştırılabilir. Fayda ortadan kalktığında ise değer kaybı olur ve nihayetinde kutsallığı ortadan kalkar.

...

Değer ve sevgi arasında sıkı bir ilişki vardır; değer verdiklerini seversin veya sevdiklerine değer verirsin.
Sevgiyi bir ihtiyaç gibi gören insanlar için değer vermeyi öğrenmek önemli bir ipucudur.

...
Nihayetinde değer, izafidir. Dolayısıyla şeyleri kıyaslamak da yanlıştır.

Cengiz Deniz

Anahtar Kelimeler
Değer Kavramı Üzerine, değer, sevg, ilgi, algı
İlgili Kişiler

Marks, Karl (Ünlü Kişiler) Filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Tamamlayıcı Konular

Değer (Özlüsözler) Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık.

Değer (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Kişinin, isteyen, ihtiyaç duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

Hayatın Anlamı (Özlüsözler)

Ilgi (Özlüsözler) Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Sevgi (Özlüsözler) İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Istek (Özlüsözler) Yerine getirilmesi (başkasından) istenilen şey, talep.

Algı (Özlüsözler) Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Algı (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarmaktır.

Bilinç (Özlüsözler) Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Hiçlik (Özlüsözler) İnkâr sonucu, gerçekteki özelliklerinin, durumlarının ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı, yokluk.

Duygu (Özlüsözler) Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Duymak (Özlüsözler) Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Gözlemlemek (Özlüsözler) Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Görmek (Özlüsözler) Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Düşünce (Özlüsözler) Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Farkındalık (Özlüsözler) Farkında olma durumu, bilinç.

Fikir (Özlüsözler) Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Gerçek (Özlüsözler) Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki