Irkçılık ve kölelik üzerine

Bu makalede ırkçılık ve kölelik üzerine çarpıcı kısa belgeler paylaşılıyor.


Irkçılık ve kölelik üzerine

Yukarıdaki fotoda, 1986 yılında siyahi bir genç sadece beyazların bindiği otobüse binerek Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ırkçı Apartheid politiklarını portestoı ediyor. O dönemde eski Hollanda sömürgesi olan GAC de halen ırkçılık resmi olarak uygulanıyordu.


Yukarıdaki foto 1858 de Amerikada yapılacak bir köle müzayede reklamına ait.


Vivian Malone

Siyahi Amerikalı üniversite öğrencisi Vivian Malone, ABD'de Alabama Üniversitesi'ne kabul edilen ilk beyaz olmayan öğrencilerden biri olarak derslere kaydoldu. 1963 yılına kadar, üniversite beyaz olmayan öğrencileri kabul etmedi.

Anahtar Kelimeler
Irkçılık ve kölelik üzerine, kölelik, ırkçılık, faşizm
İlgili Kişiler

Lincoln, Abraham (Ünlü Kişiler) Amerikalı siyasetçi, devlet başkanı, hukukçu Amerika Birleşik Devletleri nin 16. başkanıdır.

Hitler (Ünlü Kişiler) Almanya'yı faşist söylemlerle 2. Dünya Savaşı'na sürükleyen ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan devlet adamıdır.

Nietzsche (Ünlü Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Tamamlayıcı Konular

Irkçılık (Özlüsözler) İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Milliyetçilik (Özlüsözler) Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk.

Faşizm (Özlüsözler)

Faşizmin Siyasal Doktrini Üzerine - Alfredo Rocco (Felsefe) Alfredo Rocco (1875-1925), Mussolini hükümeti döneminde Adalet Bakanı olan bir hukuk profesörüdür. Faşist kanunların bazılarının şekillendirilmesine ve İtalyan yasalarının faşist ilkeler çerçevesinde düzenlenmesine katkıda bulunmuştur.