Insanoğlunun Mutluluk Arayışının Olumlu Sonuçlanması Olası mıdır?

"Medeniyet ve Hoşnutsuzlukları" isimli eserinden yapılan bu alıntı Freud’un kötümser görüşlerinden bazılarının açık ifadesidir.

Felsefede Temel Doktrinler

Felsefede doktrinlerin kategorize edilmesiyle ortaya çıkan genel tablo.

Bilgeliğe Giden Yol - Karl Jaspers

Bilgeliğe Giden Yol kitabından alıntılar.

Isyana Dair - Camus

Direniş üzerine Camus'un düşünceleri.

Endişe Çağı - Paul Tillich

Aşağıdaki üç seçki, bir ilahiyatçının (Paul Tillich), bir psikiyatrisin (Franz Alexander) ve bir filozofun (C. E. M. Joad) Batı düşüncesinde ve kültüründeki mevcut değişmelere dair derin endişelerine ışık tutuyor.

Insanın fıtratı var mıdır? - Satr

Satr'ın 1945 de bir konferansta varoluşçuluğu anlatırken değindiği insan doğası üzerine söyledikleri.

Ahlakın Metafiziği - Immanuel Kant

En büyük Alman “idealist” filozoflarından ve bireysel tefekkür arayışının ustası olarak kabul edilen Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi adlı eserinden.

Felsefenin sonu mu geldi ?

Felsefenin sonunun geldiğine dair fikirler son zamanlarda yoğunlaşmakla birlikte bir kaç yüzyıldır dile getirilmekte.

Nihilizm Üzerine - Emil Cioran

Neden nihilist olunur ve nihilist ne hisseder sorularının cevapları.

Aşk Nedir ?

Felsefi açıdan aşk ve sevginin analizi.