Yargı yoksa mutluluk vardır.

Mutlu olmak ancak yargıdan arındırılmış bir bilinçle mi mümkündür ?


Yargı yoksa mutluluk vardır.


Kainat ortaya çıkışından itibaren kompleksleşme ve bir o kadar da adalette uzaklaşma yolunda.

Günden güne adaletsizlikler artıyor. Bireysel sorunlarımız bile gerçekte insanoğlunun topyekün sorunlarının uzantıları. İnsanların, tabiatın, sosyal kurumların ve diğerlerinin baskıları niceliksel ve niteliksel olarak medeniyet dediğimiz yaşam atmosferimize etki ediyor.

Kötü ve yanlış olana karşı mücadelede başarılı olmanın imkansız olduğunu görüp lanet olsun insana ve tabiata demek noktasına geliyoruz.

Bu noktadan sonra insan herşeyi olduğu gibi kabul etme, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeme kabiliyetine (!) eriyor. Buna kimisi öğretilmiş çaresizlik diyebilir. Evet doğrudur. öğretilmişlik ve çaresizlik apaçık ortada.

Ancak yargının olmadığı bir dünyada mutlu olmabilmek mümkündür.

Cengiz Deniz - 15.10.2010

Anahtar Kelimeler
Yargı yoksa mutluluk vardır., mutluluk, yargılamak, eleştiri, huzur, öfke
İlgili Kişiler
Tamamlayıcı Konular

Mutluluk (Özlüsözler) Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu.

Insanoğlunun Mutluluk Arayışının Olumlu Sonuçlanması Olası mıdır? (Felsefe) "Medeniyet ve Hoşnutsuzlukları" isimli eserinden yapılan bu alıntı Freud’un kötümser görüşlerinden bazılarının açık ifadesidir.

Kynikler Okulu (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Yaşamın biricik ereğini hiçbir şeye gereksinme duymama ve kendi kendiyle yetinme, kısaca salt özgürlük olarak erdemde bulan Sokratesçi Yunan felsefe okulu. Bakınız: Kinisizm,

Joy (Özlüsözler) Neşeli ve hoşça vakit geçirmek.

Haz (Özlüsözler) Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk.

Yargılamak (Özlüsözler) Bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinlemek.

Bahane (Özlüsözler) Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.

Eleştiri (Özlüsözler) Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Günah (Özlüsözler) Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Ahlak (Özlüsözler) Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Affetmek (Özlüsözler) Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Ayıplamak (Özlüsözler) Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek, kınamak.

Hata (Özlüsözler) İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Fikir Özgürlüğü (Özlüsözler)

Huzur (Özlüsözler) Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık.

Barış (Özlüsözler) Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Öfke (Özlüsözler) Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi.

Tutku (Özlüsözler) Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

Nefret (Özlüsözler) Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

İntikam (Özlüsözler) Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.