Alcott, A.Bronson

Alcott, A.Bronson ve Özlüsözleri

1799 / ABD, Connecticut
1888 (89 yaşında) / ABD, Boston

Amerikalı öğretmen, yazar, filozof ve reformcudur.

Bir eğitimci olan Alcott, genç öğrencilerle etkileşime girerek sohbet tarzına odaklanan ve geleneksel cezadan kaçınan yeni yollara öncülük etti. İnsan ruhunu mükemmelleştirmeyi umdu. Ayrıca kadın hakları savunucusu idi. 1799'da Connecticut'da doğan Alcott, seyahat eden bir satış elemanı olarak kariyer yapmaya başlamadan önce çok az resmi eğitim aldı. Gezici yaşamın ruhunda nasıl olumsuz bir etki yaratabileceğinden endişe ederek öğretmeye döndü. Ancak yenilikçi yöntemleri tartışmalıydı. En tanınmış öğretmenliği Boston'daki Temple School'da yapıldı. Orada yaşadığı tecrübe, iki kitap haline getirildi: Kayıtlar ve İncil'de Çocuklar ile Sohbet. Alcott, Ralph Waldo Emerson'la arkadaşlaştı ve aşkıncılık konusunda önemli bir figür oldu. Ancak bu hareket adına yazdığı yazılar tutarsız olduğu için çok eleştirildi. Alcott, insan mükemmeliyeti konusundaki fikirlerine dayanarak topluluk yaşamında aşkıncı bir deney olan Fruitlands'ı kurdu. Proje kısa ömürlü oldu ve yedi ay sonra başarısız oldu. Alcott, hayatının büyük bir kısmı boyunca maddi olarak mücadele etmeye devam etti. Bununla birlikte, eğitim projelerine odaklanmaya devam etti ve 1879'da hayatının sonunda yeni bir okul açtı. 1888'de öldü.

ÖzlüSözleri

"Ülkülerimiz bizden daha temizdirler."

Anahtar Kelimeler
Alcott, A.Bronson, eğitimci, İnsan ruhunu mükemmelleştirmek, kadın hakları, Connecticut, Boston, Temple School, Emerson, aşkıncılık, insan mükemmeliyeti, Fruitlands
Benzer Kişiler

Emerson (Ünlü Kişiler) ABD li düşünür, yazar. Amerikan transendentalizminin en önemli temsilcidir.

Montaigne, Michel de (Ünlü Kişiler) 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı.

Tamamlayıcı Konular

Transandantalizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) İlahi gerçeğin sezgisel olarak bilinebileceği iddiasına dayanarak, 19. yüzyılın ortalarında ABD'nin New England bölgesinde odaklanan felsefi bir harekettir.

Modern Dönem (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.