Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin ve Özlüsözleri

1871 / Makedonya, Manastır
1934 (63 yaşında) / Türkiye, İstanbul

Servet-i Fünun edebîyatının önde gelen temsilcilerinden olan şair ve yazar.

1870 te Manastır da doğdu. Babasının Plevne de şehit düşmesinden sonra ailesiyle Istanbul a geldi. Ilköğrenimini Tophane deki Fevziye Mektebi nde yaptı. Gülhane Askeri Rüşdiyesi ni bitirdi. Tıbbiye Idadisi nden sonra Askeri Tıbbiye den mezun oldu. Hekim yüzbaşı oldu.

Paris te 4 yıl cilt hastalıkları ihtisası yaptı. Yurda döndükten sonra Mersin, Rodos, Cidde de karantina hekimliği, sıhhiye müfettişliği yaptı. 1914 te emekliye ayrıldı.

Darülfünûn da Türk Edebiyatı Tarihi dersleri okuttu. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva-yı Milliye ye karşı olumsuz tutumu nedeniyle öğrencileri tarafından istifaya zorlandı. Daha sonra Cumhuriyeti destekledi ama yalnızlıktan kurtulamadı.

Ilk şiiri 1885 te daha öğrencilik yıllarında Saadet gazetesinde yayımlandı. önceleri Muallim Naci nin etkisiyle divan türü şiirle uğraştı. Daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan dan etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldi. Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı. Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil le birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli isminden biri oldu. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi. Diğer Servet-i Fünun cuların tersine bireysel şiiri tercih etti. Edebiyat-ı Cedide nin en aşırı örneklerini verdi. Þiire "nesir-musikisi" dedi. Þiirlerinde kullandığı "Sâât-i semenfâm", "çeng-i müzehhep", "nay-i zümürrüt" gibi deyimler, imgeler döneminin sanat dünyasında önemli tartışmalar yarattı. Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu. 12 Şubat 1934 te Istanbul da beyin kanamasından yaşamını yitirmiştir. Kabri Bakırköy dedir.

ÖzlüSözleri

"Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar."

"Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir."

"Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür."

"Gölgede duran güneşi göremez."

"Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür!"

"Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz."

"En çok gürültü boş tenekelerden çıkar."

Anahtar Kelimeler
Cenap Şahabettin, Servet-i Fünun, kurtuluş savaşı, Muallim Naci, Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil
Benzer Kişiler

Rıza Tevfik Bölükbaşı (Ünlü Kişiler) Türk filozof, şair, siyasetçi.

Tamamlayıcı Konular