Hitler

Hitler ve Özlüsözleri

1889 / Avusturya
1945 (56 yaşında) / Almanya, Berlin

Almanya'yı faşist söylemlerle 2. Dünya Savaşı'na sürükleyen ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan devlet adamıdır.

Adolf Hitler 1933 itibari ile Almanya nın başbakanı ve 1934 den ölümüne kadar Almanya nın "Führer"(Lider) i, Nasyonal Sosyalist Alman Işçi Partisi(NSDAP) nin kurucusu ve lideriydi.

Hitler, Almanya da Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan krizden güç kazandı. Propaganda ve karizmatik bir dille, alt ve orta tabakanın ekonomik istemlerine ümit veriyordu; bunun yanında da belli bir seviyede nasyonalizm, anti-semitizm ve anti-komünizm de sunuyordu. Ekonominin tekrar kurulması, yeniden silahlandırılmış bir ordu ve totaliter ve faşist bir rejimle; Hitler saldırgan bir dış politika izleyerek Alman "yaşam alanı"nı (Lebensraum) genişletmek amaçıyla Polonya ya saldırdı. Hızlı saldırgan savaş taktikleri ile Avrupa nın büyük bölümünü istila etti. ABD nin 2. Dünya Savaşı na katılımı ve sovyet halkının ve ordusunun müthiş direnişi ,zaferleri sonucu gerilemeye başlayan Alman ordusu, sonunçta sovyetlerin Berlin e girmesi ile 3. Imparatorluk tarihe karıştı. Intihar eden Hitler in yakılmış cesedi ise büyük bir ihtimalle Kızıl Ordu tarafından yok edildi. Nazi lerin ırkçılığı sonucu yaklaşık 11 milyon kişi savaşta öldürüldü. Bunların arasında 6 milyon musevi vardı, ve Yahudi Soykırımı olarak tanındı.2.Dünya Savaşı boyunca toplam 62 milyon insan hayatını kaybetmiştir.

Savaşın son günlerinde Rusya nın Kızıl Ordu su tarafından istila edilen Berlin de; Hitler, eşi Eva Braun ile Berlin deki yeraltı sığınağında intihar etti. Yakılan cesetleri daha sonra ortadan kaybolmuşsa da, Kızıl Ordu tarafından yok edildikleri tahmin edilmektedir.

ÖzlüSözleri

"Yalan ne kadar büyükse, inananı da o kadar çok olur."

"Hayat güçsüzlüğü affetmez."

"Ancak bir deve iğnenin deliğinden geçtiğinde büyük bir insan seçimle iş başına gelebilir."

"Dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil sözle meydana getirilmiştir."

"Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur haklı olsa bile."

"Zayıfa acımak doğaya ihanettir."

"Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar."

"Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır."

"Liderlik insanları tek bir düşman üzerinde toplamak ve bu dikkatin bozulmadan devam etmesini sağlama sanatıdır"

"Harbin sonu ne olursa olsun, bugünden itibaren İngiliz İmparatorluğunun sonunun geldiğini haber verebiliriz. Bu imparatorluk ölüm darbesini bu harpte yemiştir. İngiliz halkının geleceği, lânetli adasında açlık ve veremden ölmektir. - Ölmeden önce yazdırdığı notlardan"

"Harbi yapmaya bin defa mahkûmduk. Bizim için mühim olan nokta en elverişli anı seçmekti. Bir defa işe giriştikten sonra, geri çekilmenin mümkün olmayacağını belirtmeye bilmem gerek var mı? - Ölmeden önce yazdırdığı notlardan"

"Sınırlarımızın dört bir tarafında harp kudurmuşcasına devam ediyor. Başkentimizin etrafındaki harp çemberi gittikçe daralıyor. Düşman nihai hücumu yapmak niyetiyle bütün kuvvetlerini topladı... Mücadelenin son çeyrek saatini yaşıyoruz... Durum vahimdir. Çok vahimdir. Hatta ümitsiz gibidir. Yorgunluğa, bitkinliğe mağlup olabilir, cesaretsizliğe mahkûm olabilir, hattâ düşmanlarımızın zaafını unutmak derecesine düşebiliriz... Onların tutumları bizi elimizde kalan tek çıkış yoluna sürüklemektedir. Ümitsiz bir saldırıyla, arkamıza bakmadan, daima düşmanın karşısında, vatanın topraklarını adım adım müdafaa etmek için, mücadeleye devam etmek mecburiyetindeyiz. İnsan mücadele azmini muhafaza ettiği müddetçe, ümit daima var demektir... Hedefin burnu dibinde de zaferi koparmamız mümkündür. Bu iş için acaba uygun olan zamanı ele geçirebilecek miyiz?"

Anahtar Kelimeler
Hitler, Adolf Hitler, devlet adamı, faşizm
Benzer Kişiler

Nietzsche (Ünlü Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Dante (Ünlü Kişiler) Italyan ozan ve politikacı.

Napolyon, Bonapart (Ünlü Kişiler) Fransız asker, devlet adamı.

Gandhi (Ünlü Kişiler) Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi nin siyasi ve ruhani lideri.

Geothe (Ünlü Kişiler) Alman şair ve oyun yazarı.

Stalin (Ünlü Kişiler) Devrim sonrası 31 yıl Rusyayı yönetmiş devlet başkanı.

Francis Bacon (Ünlü Kişiler) Ingiliz devlet adamı ve filozof.

Franklin, Benjamin (Ünlü Kişiler) ABD li yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim adamı ve diplomattır.

Tamamlayıcı Konular

Faşizm (Özlüsözler)

Irkçılık ve kölelik üzerine (Felsefe) Bu makalede ırkçılık ve kölelik üzerine çarpıcı kısa belgeler paylaşılıyor.

Faşizmin Siyasal Doktrini Üzerine - Alfredo Rocco (Felsefe) Alfredo Rocco (1875-1925), Mussolini hükümeti döneminde Adalet Bakanı olan bir hukuk profesörüdür. Faşist kanunların bazılarının şekillendirilmesine ve İtalyan yasalarının faşist ilkeler çerçevesinde düzenlenmesine katkıda bulunmuştur.

Irkçılık (Özlüsözler) İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.