Balzac, Honore de

Balzac, Honore de ve Özlüsözleri

1799 / Fransa, Paris
1850 (51 yaşında) / Fransa, Paris

Fransız romancı ve oyun yazarı

Köy kökenli bir ailenin çocuğu. Babası tuccardır. 6 yıl Vendome da College des Oratoriens te öğrenim gördü. Napolyon un devrilmesinden sonra ailesi Paris e taşındı. Burada 2 yıl daha okula gitti. 3 yıl bir avukatın yanında çalıştı. Ama küçük yaşlardan beri edebiyata gösterdiği eğilim ağır bastı. Trajedi türünü denediği 1819 da yazılmış "Cromwell" başarı kazanamayınca romana yöneldi. Para kazanmak için tarihsel, mizahi ve gotik romanlar yazdı. Bunları değişik adlarla yazdı. Basımcılık, yayıncılık, hatta dökümcülük yaptı. Başarılı olamayınca tekrar edebiyata döndü. Adını Balzac olarak değiştirdi ve soyluluk ifade eden de öntakısını ekledi.

1829 da yazdığı "Les Chouans" isimli tarihi roman tanınmasını sağladı. Bu eser Türkçe ye (Köylü Isyanı 1974 ve Şu anlar 1977 olarak çevrildi.) 1824-1834 arasında yayıncılarından aldığı parayla bohem bir yaşam sürdü. 1829-1831 arasında yergici gazetelere yazılar yazdı. 1830 lardan sonra bir toplum tarihi yazmak amacıyla, eski ve yeni romanlarını üç bölüm altında toplamaya karar verdi. örf ve âdet incelemeleri, felsefi incelemeler ve çözümleyici incelemeler. Bu tasarı 1834-1837 arasında 12 cilt olarak gerçekleşti. 1840 ta bu yapıtların hepsine Dante yi anımsatan bir başlık koydu: "Insanlık Komedisi". 1842-1848 arasında 17 ciltlik bir baskı yapıldı. 1869-1876 arasında da 24 cilt olarak yayınlandı. Eserlerinde aynı kahramanlara tekrar tekrar yer verme düşüncesini geliştirdi. Bunu gerçekçiliğin baş romanı kabul edilen ve 1834 te yayınlanan "Goriot Baba"da uyguladı. 1836 ve 1837 de Italya gezisine çıktı. 1828 de Versailles yakınlarında pahalı bir ev yaptırdı. Borç sorunu nedeniyle Passy de bir eve yerleşti (Bugün Balzac müzesi). Para kazanmak için tiyatroda başarısız denemeler yaptı. Edebiyatçılar Derneği başkanı olarak yazar haklarıyla ilgili girişimlerde bulundu.

1847 de Polonya da sevgilisi Eveline Hanska nın şatosunda kaldı. 1850 de Eveline ile evlendi Paris e döndüler. Birkaç ay sonra yaşamını yitirdi. Geride 85 i tamamlanmış, 50 si taslak halinde eser bıraktı. Romanda gerçekçilik ve doğalcılık akımlarının yaratıcısı olarak kabul edilir. Mantısal bir sıra izleyen olayların her şeyi gören bir gözlemcinin ağzından anlatıldığı, kahramanların tutarlı bir biçimde sunulduğu, kuralları belli "klasik roman tekniğini" Balzac ın kurduğu benimsenir. Olağanüstü bir gözlem yeteneği ve güçlü bir hafızası vardı. Kendisini başka insanların yerine koyup onların duygularını paylaşmayı biliyordu. Eserlerinde nedenselliği ve arka plan ile karakterler arasındaki ilişkiyi açıklamakta ustadır. Bütün bu özellikleriyle "romanın Shakespeare i sayılır.

ÖzlüSözleri

"Altından zincirler en ağır olan zincirlerdir."

"Felaketin iyiliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır."

"Izdırapların en gizlileri dayanılması en güç olanlardır."

"Insanlara kendilerini nankörlüğe mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmayınız."

"Iyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur."

Anahtar Kelimeler
Balzac, Honore de, Honore de Balzac, romancı, Shakespeare, realizm
Benzer Kişiler

Cemil Meriç (Ünlü Kişiler) Türk yazar ve düşünür.

Ingvar Ambjornsen (Ünlü Kişiler) Norveçli Yazar

Huxley, Aldous (Ünlü Kişiler) İngiliz yazar, romancı ve felsefeci.

Shakespeare (Ünlü Kişiler) Ingiliz şair ve tiyatro oyun yazarıdır.

Halil Cibran (Ünlü Kişiler) Lübnan doğumlu ABD li şair ve yazar.

Montaigne, Michel de (Ünlü Kişiler) 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı.

Charles Bukowski (Ünlü Kişiler) Eserlerinde genellikle toplum dışı insanları ve depresyonu konu alması ve alkolizme yakın bir hayat tarzını anlatmasıyla ünlü ABD li yazar.

Dostoyevski (Ünlü Kişiler) Kimilerine göre tüm zamanların en büyük romancısı sayılan 19. yüzyıl Rus yazarıdır.

Tamamlayıcı Konular

Realizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu kabul eden öğreti. Varlığın, insan bilincinden bağımsız ve nesnel olarak var olduğunu ileri süren görüş.

Solipsizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) "Ben" felsefesi olarak bilinen, varlığı ben'in tasarımları olarak dile getiren felsefi görüş. Tekbencilik

Adcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Nominalizm: Tüm sınıflandırıcı sembollerin, insanların onlara yüklediği anlamlar doğrultusunda varlık, anlam ve değer kazandığını savunan görüştür.

Metafizik (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, "fizik bilimlerinin ötesinde kalan" anlamına gelen "metafizik" sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır.