İlber Ortaylı

İlber Ortaylı ve Özlüsözleri

1947 / Avusturya
74 yaşında / Yaşıyor

Türkiye'de Cumhuriyet döneminin en büyük tarih araştırmacılarından biridir.

Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak Bregenz’de dünyaya gelen İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 yılında doğmuştur. Ailesiyle birlikte 2 yaşında Türkiye’ye göç etmiştir. İstanbul Avusturya Lisesi’nde ilk ve ortaöğrenimini tamamlamış, Ankara Atatürk Lisesi’nden 1965 yılında mezun olmuştur. 1968’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nden, 1969’da da Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü‘nden mezun olmuştur. Ayrıca Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik okumuştur.
Yüksek Lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi’nde Halil İnalcık ile yapmıştır. Sonrasında 1978 yılında doktora eğitimini almıştır, 1979 yılında doçent olmuş; 1989’da profesör olarak hızla yükselmiştir. İlber Ortaylı şu an Galatasaray Üniversitesi’nde tarih dersleri vermektedir.

1981 yılında Mersin eski senatörünün kızı Ayşe Özdolay ile evlenen İlber Ortaylı’nın Tuna isimli bir kızı olmuştur. Ortaylı eşinden 1999 yılında boşanmıştır.

ÖzlüSözleri

"Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir."

"Türkler teşkilâtlanma yeteneği yüksek, askeri bir toplumdur. Yani "Her Türk askerdir" sözüne gülerler ama beğenin beğenmeyin bu doğrudur."

"İyi muâmele edildiği yerde azınlıklar erirler."

"Toplumun geri kalmışı, insanlarını yeteneğine göre değerlendiremeyen toplum demektir."

"Bir opera eserini icra eden cemiyet, birçok işi topluca yapabilme ve örgütlenme kâbiliyetine sâhip demektir."

"Birbirlerini tanımayan, birbirlerinden şüphe eden kitlelerin bulunduğu yerde ne barış, ne de onurlu bir eşitlik olur."

Anahtar Kelimeler
İlber Ortaylı, tarihçi
Benzer Kişiler

Durant, Will (Ünlü Kişiler) Amerikalı yazar, tarihçi, felsefeci.

Muazzez İlmiye Çığ (Ünlü Kişiler) Türk sümerolog.

Tamamlayıcı Konular