İsmet Özel

İsmet Özel ve Özlüsözleri

1944 / Türkiye, Kayseri
76 yaşında / Yaşıyor

Türk şair ve yazar.

1944 de, Söke li bir polis memurunun altıncı çocuğu olarak Kayseri'de dünyaya gelir. Ilk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara' da tamamlar. öncelikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi nde okuduysa da mezun olacağı okul Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı olacaktır. On sekiz yıl Devlet Konservatuarı nda Fransızca okutmanlığı yapar, ilk şiiri 1963 de Yelken Dergisi nde yayınlanır. Bu tarihle birlikte ; yazın, düşün ve sanat dünyasındaki serüvenine başlamıştır. Ilk kitabı Geceleyin Bir Koşu yu 1966 yılında, büyük yankılar uyandıran ikinci kitabı Evet, Isyan ı ise 1969 yılında yayımlar. 1970 de yakın arkadaşı Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini çıkarır. 1974 yılına gelindiğinde ise , o zamana dek içerisinde bulunduğu ve savunduğu sosyalist düşünce çizgisini geride bırakarak fikri ve ruhi bir değişim yaşayacaktır. Bu tarihten sonra yazı ve sanat hayatına, Islami düşünce çerçevesinde devam eder. Bu düşünce yapısı aynı zamanda ona yeni sorumluluklar da yüklemiştir. Bu sorumluluk bilinci ile 1977 de Yeni Devir gazetesinde günlük fıkralar yazar, yine aynı gazetede Abdullah Çıdamlı müstear ismi ile çeviriler yapar, Pazar günlerine özel kültür sayfaları hazırlar. 1985 yılında Milli Gazete de Cuma Mektupları na, 1997 yılında Yeni Şafak Gazetesi ndeki günlük fıkralarına başlar. Yazdığı deneme kitabı Taşları Yemek Yasak ile Türkiye Yazarlar Birliği Deneme ve 2005 de üstün hizmet ödülünü kazanır. 1995 de Þilili Ozan Gabriela Mistral nişanı alır. Siyasi yazıları 2003 yılına dek kısmi aralıklarla çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. Halen Istiklal Marşı Derneği nin genel başkanlık görevini yerine getirmektedir.

Evli ve dört çocuk babası, iki çocuk dedesi Ismet özel, Çengelköy'deki evinde düşünce ve sanat hayatına devam etmektedir.

Islami düşüncelerini orijinal bir "Türklük" kavramı ile birlikte yeniden yorumlayan özel, herhangi bir etnisiteyle bağdaşamayacağına inandığı bu kavramı, tarihsel olarak Islam ın dünyadaki siyasi konumunun özel bir alanı olarak ortaya koymaktadır. Tarihsel olarak Türklük ona göre Islam ın dünya siyasetinde etkin ve özgür biçimde rol oynadığı bir imkandır ve bu çerçevede 14. yüzyılda Italyan Site devletlerinde kök salmaya başlayan kapitalizm karşısında aynı yüzyılda Anadolu da kapitalist olmayan ama Batı ile sıkı irtibat halinde olan bir yaşam biçimi yeşermiştir. Hem Batı ile sıkı ilişki içerisinde olup hem de kapitalist olmayan, Islami bir yaşam biçimi ister istemez Türklüğü Batı nın ötekileştirdiği bir siyasi güç olarak tarih sahnesinde ön plâna çıkarmıştır. Bu anlayışın en tipik ve bariz göstergesi olarak Istiklal Harbi ne işaret eden özel, 1.Dünya Savaşı nın neticesinin dünya siyasetinden Islâm ın tamamen silinmesi anlamına geldiğini ancak Istiklal Harbi nin bu duruma bir itiraz olduğunu belirtmiştir. Yine Istiklal Harbi içerisinde Anadolu da direnen halkın ruh halinin Batı nın ötekileştirdiği bir toplum olma özelliğiyle birebir örtüştüğünü ifade etmektedir. Bu sebeple özel, "Istiklal Harbi, Istiklal Marşı ile aynı ruh içerisinde gerçekleştirilmiştir" ifadesini kullanmıştır. Istiklal Marşı nın sözleri incelendiğinde kastedilen şey daha net anlaşılmaktadır. Bu bağlamda özel in, "Türklük" kavramına yaptığı vurgu her ne kadar 90 lı yılların ikinci yarısından sonra yazılarında ayrıntılı yer almaya başlamışsa da daha önceki yıllarda kaleme aldığı yazılarında da buna paralel açıklamaları görmek mümkündür. öte yandan 28 Þubat sonrasında "değişim" geçirdiği ve önemli kırılmalar yaşadığı görülen, liberal söylemlere daha fazla ağırlık vermeye başlayan "Islamcı" kesimlerle yollarını ayırmaya karar vermiştir. Kendi ifadesine göre, bu kesim kendisinde artık güven uyandırmamaktadır. Çünkü Türkiye nin köklü ve yapısal bir değişime uğratılması yolunda gerek sosyalistlere gerekse Islamcılara yaklaşma ihtiyacı duyan özel, her iki kesimin de kendi davalarına "ihanet ettikleri"ni düşünmektedir. Islamcı kesimin bu yoldaki en tipik kırılma olayı AKP ile ortaya çıkmıştır. Zira AKP yi meydana getiren kadrolar kendilerini Islamcılıkla değil, liberal bir anlayışın ağır bastığı, muhafazakar ve demokrat bir düşünce çizgisiyle ifade etmektedirler. Bu sebeple insanların düşünce ve inanç noktasında "titizlik" göstermesini "ahlâklılık" olarak değerlendiren özel, Gerçek Hayat dergisinde de yayınlanan bir beyanında "AKPli olmayı" titizliği elden bırakmak olarak nitelendirmiştir.

ÖzlüSözleri

"İnsan için önüne çıkan bütün yollar "yürünebilir" yollar ise, o insan artık kaybolmuştur."

Anahtar Kelimeler
İsmet Özel, Ataol Behramoğlu, islamcı aydın
Benzer Kişiler
Tamamlayıcı Konular


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.