Lawrence

Lawrence ve Özlüsözleri

1885 / İngiltere, Eastwood
1930 (45 yaşında) / Fransa, Vence

İngiliz romancı, şair, oyun yazarı, denemeci, edebiyat eleştirmeni ve ressam.

David Herbert Richards Lawrence, Roman, şiir, tiyatro oyunları, denemeler, gezi kitapları, edebiyat eleştirileri, yazmış, çeviriler yapmıştır. Eserlerinde modernizm ve endüstirileşmenin birey üzerindeki yabancılaştırıcı etkisi üzerinde durmuştur.

Lawrence'ın görüşleri ona birçok düşman kazandırdı ve hayatının ikinci yarısında yaratıcı çalışmalarına resmi zulüm, sansür ve yanlış beyanda bulunmuştu. Bunların büyük bir kısmı "vahşi Hac" olarak adlandırdığı gönüllü bir sürgünle geçiriyordu. Ölümünün ardından itibarını ve önemli yeteneklerini boşa çıkaran bir pornocu algısına sahipti. EM Forster, ölüm ilanında "geniş bir bakış açısıyla meydan okurken, onu kuşağımızın en büyük yaratıcı romancı" olarak tanımlıyordu. Cambridge eleştirmeni FR Leavis, hem sanatsal bütünlüğünü hem de moral ciddiyetini savunarak Lawrence'ın İngiliz romanının kanonik "büyük geleneği" içine yerleştirdi.

İşçi bir ailenin dördüncü çocuğu olarak Eastwood kömür madenciliği kasabasında çocukluğu geçti. İşçi sınıfının arka planı ve ebeveynleri arasındaki gerilimler, bir takım ilk eserlerinin ham materyalini sağladı. 1901'de Haywood'un cerrahi aletleri fabrikasında küçük bir katip olarak üç ay boyunca çalışmaya başladı ancak ciddi bir pnömoni olayı bu kariyerine son verdi. 1902-1906 yılları arasında Lawrence, Eastwood İngiliz Okulu'nda öğrenci öğretmeni olarak görev yapmıştır. Tam zamanlı bir öğrenci olmaya devam etti ve 1908'de University of Nottingham'da bir öğretim sertifikası aldı. İlk yıllarında ilk şiirlerini, kısa öykülerini ve Laetitia adlı bir roman taslağını hazırladı. Sonunda Beyaz Peacock oldu. 1907 yılı sonunda, Nottingham Guardian'da edebi yetenekleri için daha geniş bir tanınma elde ettiği ilk kısa öykü yarışmasını kazandı.

Madenci bir ailenin çocuğudur. 1919'da önce İtalya, sonra Seylan ve Avustralya'ya gitti. 1922'de New Mexico'ya yerleşti. Ancak 1925'te sağlık nedeniyle İtalya'ya döndü.

Klasik gerçekçilik ile modernizm arasında bir köprü görevi yapmıştır. İlk şiirleri 1909'da, ilk romanı 1911'de, ilk hikâye kitabı ise 1914'te yayımlandı. Yazarlık kariyeri boyunca yazdığı sekiz oyundan hiçbiri yaşarken yayınlanmadı.

ÖzlüSözleri

"Hiç bir şey benimdir deme yalnızca yanımdadır de . Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne eş, ne yaşam, ne ölüm, ne huzur, ne de keder her zaman seninle kalmaz."

"Geleceğin başbakanı bir kahyadan başka bir şey sayılmayacak, ticaret bakanı büyük vekilharç, ulaştırma bakanı da arabacıbaşı olacak; hepsi baş hizmet ediciler, başka bir şey değil, hizmet ediciler."

Anahtar Kelimeler
Lawrence, modernizm, şair
Benzer Kişiler

Kafka, Franz (Ünlü Kişiler) 20. yüzyılın ve Alman modern edebiyatının önde gelen yazarlarındandır.

Necip Fazıl (Ünlü Kişiler) Türk şâir, yazar ve düşünür.

Nazım Hikmet (Ünlü Kişiler) Türk şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı.

Shakespeare (Ünlü Kişiler) Ingiliz şair ve tiyatro oyun yazarıdır.

Tamamlayıcı Konular

Modernizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Batı toplumunda geniş çaplı ve çok kapsamlı dönüşümlerden kaynaklanan felsefi bir harekettir.

Modern Dönem (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.

Batıcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Doğu ülkelerinde toplumlarını Batı toplumları örneğine göre düzenleme isteğiyle 19. yüzyılda başlamış olan burjuvalaşma akımı.