Ülkü / Ideal / Ideal

Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.

Ülkü, ideal, amaç

Ülkü, ideal, amaç

Ülkü konusunda özlüsözler

Ülkü

"Ülkülerimiz bizden daha temizdirler."

Ülkü

Tamamlayıcı Konular

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Hayatın Anlamı

Ümit Gerçekleşmesi zor olan şeyler için istekli olmak.

Amaç Ulaşmak istenilen sonuç, maksat.

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.