Four Horsemen


23 uluslararası düşünür, hükümet danışmanı ve Wall Street para-uzmanı, sessizliklerini bozuyor ve ahlaki, adil bir toplum nasıl kurulacağını açıklıyor.

Anahtar Kelimeler
Four Horsemen, ekonomi
Benzer Kişiler

Adam Smith (Kişiler) İskoçyalı iktisatçı ve felsefecidir.

Bentham, Jeremy (Kişiler) İngiliz filozof, hukukçu ve toplum reformcusu. Modern utilitarizmin kurucusu kabul edilir.

Ferguson, Adam (Kişiler) Politik ekonomiyi ahlaki felsefeye bağlayan bağları sıkılaştırmaya çalışan bir ahlak bilimi uzmanıdır.

Tamamlayıcı Konular

Marksçılık (Felsefe Ansiklopedisi) Karl Marx ve Friedrich Engels in geliştirdiği, bilimsel sosyalizm doğrultusundaki felsefe, toplum ve ekonomi öğretisi.

Kapitalizm (Özlüsözler) Temel üretim araçlarının onları işleten emekçilere ait olmadığı ekonomik ve sosyal sistem.

Frankfurt (Fotoğraf) Almanya'nın finas ve fuarcılık merkezi.

Komünizm (Özlüsözler) Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.