Özgür Bilinç Nedir ?

Özgür bilinç için gereken nedir ?


Özgür Bilinç Nedir ?

bilinç bir akıl ürünüdür. evrenin bilinci olmaz. evrenin tabiatı gereği işleyi vardır sadece.

bilinç, akıl yeteneği sayesinde seçim yapabilme kudretine sahip olmaktır.

süreç; "farkındalık -> algı -> bilgi -> yorumlama -> eylem" şeklinde gerçekleşir.

görüleceği üzere "yorumlama" veya "eylem" olarak yaratılan fiiller bilinçsel niteliğe göre özelleşirler. süreçler aynı olmasına rağmen sonuçlar kişiden kişiye değişir.

işte burada "özgür bilinç" olarak tanımlanabilecek bir yöntemden bahsedebiliriz.

Cengiz Deniz - 28.9.2009

Anahtar Kelimeler
Özgür Bilinç Nedir ?
İlgili Kişiler
Tamamlayıcı Konular