Rousseau, J.J.

Rousseau, J.J. ve Özlüsözleri

1712 / İsviçre, Cenevre
1778 (66 yaşında) / Fransa, Ermenonville

Siyasi fikirlerleriyle Fransız Devrimini ve sonrasını etkilemiş filozof, müzik teorisyeni ve politikacı.

Isviçre nin Cenevre kentinde doğmuştur.Bir sanatçinın oğludur, on yaşında eğitimine bir din adamının yanında başlayan Rousseau, daha sonra sonra bir gravürcü ustasının yanında çalışmıştır. 1728-1738 yılları arasında değişik işler yaparak ,uşak ,sekreter,müzik hocası, tercüman olarak Fransa, Italya ve Isviçre de dolaşmıştır.Fransa da yazıları yasaklanınca -daha sonra aralarının açıldığı dostu David Hume un daveti üzerine- Ingiltere ye gitti.Daha sonra Batı Isviçre de Neuchatel e sığındı.Kalvenist olarak vaftiz olmuştu, Turin de Katolikliğe geçti, daha sonra tekrar Kalvenist oldu.Bu sebeple doğduğu şehir olan Cenevre de ateist suçlamalarına mâruz kaldı. 1749 da Ansiklopedinin müzik bölümünü kaleme almıştır.

Insan doğasına ilişkin çözümlemesiyle, insanın uygarlık tarafından değiştirilmemiş doğal halinin birçok açıdan daha üstün olduğu fikri ve modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisiyle ün kazanmış olan ünlü Fransız düşünürdür. Kendisi filozof sıfatını her zaman reddetmiştir.

ÖzlüSözleri

"Düşünmek, bütün sanatların en güç öğrenilenidir."

Anahtar Kelimeler
Rousseau, J.J., Devrimci, demokrasi, Romanticism, Social contract, cumhuriyet
Benzer Kişiler

Seneka (Kişiler) Romalı düşünür, devlet adamı, oyun yazarı.

Voltaire (Kişiler) Fransız devrimi ve aydınlanmasına büyük katkısı olmuş yazar.

Derrida, Jacques (Kişiler) Edebiyat eleştirmeni ve dekonstruksiyonizm olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusudur.

Machiavelli (Kişiler) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan düşünür, devlet adamı, askeri stratejist.

Montaigne, Michel de (Kişiler) 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı.

Hegel (Kişiler) Diyalektik mantık ekolünün kurucusu Alman filozof.

Locke, John (Kişiler) Aydınlanma düşünürlerinden en çok etkilenen ve yaygın olarak "Liberalizmin Babası" olarak bilinen İngiliz felsefeci ve doktoru.

Kant, Immanuel (Kişiler) Felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiş, Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biridir.

Marks, Karl (Kişiler) Filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Bakunin (Kişiler) Anarşist düşünürlerin ilk kuşağının temsilcilerindendir ve önemli düşünürlerden biridir.

Che Guevara (Kişiler) Marksist politikacı ve gerilla lideri.

Emma Goldman (Kişiler) 20. yüzyılın ilk yarısında ABD ve Avrupa da anarşist görüşün yayılmasında ve gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.

Kropotkin (Kişiler) Anarko komünist Rus yazar, anarşizm kuramcısı.

Kemal Atatürk (Kişiler) Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.

Özdemir Asaf (Kişiler) Cumhuriyet dönemi Türk şairlerdendir.

Tamamlayıcı Konular

Ansiklopediciler (Felsefe Ansiklopedisi) 18. yüzyılın Fransız ansiklopedicileri.

Hukuk Felsefesi (Felsefe Ansiklopedisi) İnsanların toplum içinde bir arada yaşamalarıyla oluşan ilişkilerin dayandığı ya da dayanması gerektiği temelleri karşılıklı haklar ve yükümlülükler açısından ele alan felsefe dalıdır.

Aydınlanma Dönemi (Felsefe Ansiklopedisi) 18. yüzyıl da insan, aklıyla dine ve geleneklere bağlı kalmadan kendi hayatını aydınlatmaya çalışmıştır.

Romantizm (Felsefe Ansiklopedisi) Aydınlanma Çağı'nda duygusal benlik bilincini, toplumu iyileştirmek ve insanın durumunu iyileştirmek için gerekli bir ön koşul olarak vurgulayan felsefi bir harekettir.

Hegel (Biyografi) Alman filozof Hegel, tarihin garip ve yabancı kısımlarının bize öğreteceği çok şey olduğuna inanıyordu.

Michel Foucault (Biyografi) Michelle Foucault 20.yy' da yaşamış, Fransız filozof ve tarihçidir.

Demokrasi (Özlüsözler) Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Irkçılık (Özlüsözler) İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Diktatörlük (Özlüsözler) Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Iktidar (Özlüsözler) Bir işi yapabilme gücü.

Fikir Özgürlüğü (Özlüsözler)

Devlet (Özlüsözler) Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.