Kürşat Demirci - Dinler Tarihi

3:42 saatlik programda dinlerin ortaya çıkış süreci anlatılıyor.


Anahtar Kelimeler
Kürşat Demirci - Dinler Tarihi, din
İlgili Diğer Konular

Dinler Tarihi - Kürşat Demirci (Dinler)

Konfüçyüs (Kişiler) Ünlü bir Çinli filozoftur. Zannedilenin aksine bir din adamı değildir ve dinle ilgili çok fazla konuşmamıştır.

Dogmatizm (Felsefe Ansiklopedisi) Din tarafından ya da belli yetke(otorite)lerce ileri sürülen düşünce ve ilkeleri kanıt aramaksızın, incelemeksizin, sorgulamaksızın ve eleştirmeksizin kabul eden, benimseyen anlayış.

Manişeizm (Felsefe Ansiklopedisi) İranlı Mani'nin kurduğu Hıristiyan-Zerdüşt karması dualist din.

Pythagorasçılık (Felsefe Ansiklopedisi) Pythagoras ve ona bağlı olanların felsefe, matematik, ahlak ve din öğretisi.

Celal Şengör - Din, Bilim ve Darwin (Bilim)

Din ve Bilim Çatışması (Dinler)

İlber Ortaylı - Yahudi Tarihi (Dinler Tarihi) Yarım saatlik kısa belgeselde Yahudilik anlatılıyor.

Morgan Freeman - İnancın Hikayesi, Yaratılış (Dinler Tarihi)

İşrakilik (Felsefe Ansiklopedisi) 12. yüzyılda Shahab el-Din Suhrawardi tarafından kurulmuş olan İslam felsefesinin Ortaçağ okuludur.

James, William (Kişiler) Charles Sanders Peirce ve John Dewey ile birlikte pragmacılık görüşünün kurucuları arasında gösterilen Amerikalı ruhbilimci ve felsefeci.

Jaspers, Karl (Kişiler) Felsefede varoluşçu akımın teorisyenlerinden Alman filozof ve psikiyatrist. Modern psikiyatri, din felsefesi, tarih felsefesi ve siyaset felsefesinde önemli etkileri olmuştur.