Morgan Freeman - İnancın Hikayesi, Yaratılış

İnançların doğuşu


Anahtar Kelimeler
Morgan Freeman - İnancın Hikayesi, Yaratılış, din, göbeklitepe, inanç
İlgili Diğer Konular

Konfüçyüs (Kişiler) Ünlü bir Çinli filozoftur. Zannedilenin aksine bir din adamı değildir ve dinle ilgili çok fazla konuşmamıştır.

Dogmatizm (Felsefe Ansiklopedisi) Din tarafından ya da belli yetke(otorite)lerce ileri sürülen düşünce ve ilkeleri kanıt aramaksızın, incelemeksizin, sorgulamaksızın ve eleştirmeksizin kabul eden, benimseyen anlayış.

Manişeizm (Felsefe Ansiklopedisi) İranlı Mani'nin kurduğu Hıristiyan-Zerdüşt karması dualist din.

Pythagorasçılık (Felsefe Ansiklopedisi) Pythagoras ve ona bağlı olanların felsefe, matematik, ahlak ve din öğretisi.

Celal Şengör - Din, Bilim ve Darwin (Bilim)

Din ve Bilim Çatışması (Dinler)

Kürşat Demirci - Dinler Tarihi (Dinler Tarihi)

İlber Ortaylı - Yahudi Tarihi (Dinler Tarihi) Yarım saatlik kısa belgeselde Yahudilik anlatılıyor.

İşrakilik (Felsefe Ansiklopedisi) 12. yüzyılda Shahab el-Din Suhrawardi tarafından kurulmuş olan İslam felsefesinin Ortaçağ okuludur.

James, William (Kişiler) Charles Sanders Peirce ve John Dewey ile birlikte pragmacılık görüşünün kurucuları arasında gösterilen Amerikalı ruhbilimci ve felsefeci.

Jaspers, Karl (Kişiler) Felsefede varoluşçu akımın teorisyenlerinden Alman filozof ve psikiyatrist. Modern psikiyatri, din felsefesi, tarih felsefesi ve siyaset felsefesinde önemli etkileri olmuştur.

Prof.Dr. Refik Duru - Göbeklitepe ve Diğer Anadolu Neolitik Yerleşkeleri (Göbeklitepe) 3.3.2015 tarihinde, Üsküdar da Göbeklitepe konulu konferanstan.

Göbeklitepe'yi Arazi Sahibi Anlattı (Göbeklitepe) Mahmut Bey, Göbeklitepe nin bulunuşu ve anlamını bölgenin yerlisi olarak anlatıyor.

B.G. Sidharth - Göbeklitepe Sempozyumu (Göbeklitepe) Gobeklitepe üzerine yapılan ilk uluslararası sempozyum 6 Ekim 2012'de Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Trevor Watkins - Gobeklitepe Sempozyumu (Göbeklitepe) Gobeklitepe üzerine yapılan ilk uluslararası sempozyum 6 Ekim 2012'de Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Klaus Schmidt - Gobeklitepe Sempozyumu (Göbeklitepe) Gobeklitepe üzerine yapılan ilk uluslararası sempozyum 6 Ekim 2012'de Şanlıurfa'da gerçekleşti.

CNN Türk Göbeklitepe Haberi (Göbeklitepe) Bu video haberde, Cüneyt Özdemir, Göbeklitepe nin tarih ve turizm açısından önemini inceliyor.

Göbeklitepe (NG) (Göbeklitepe) Bu makalede, Türkiye'de 11.600 yıllık bir sitede bulunan Gobeklitepe'de son dönemde yapılan araştırmaların, örgütlü dinin tarımdan önce olduğunu açığa çıkarması işleniyor.

NG Göbeklitepe Belgeseli (Tarih)

Göbeklitepe The Worlds First Temple (Göbeklitepe) Ahmet Turgut Yazman yapımı belgesel 2010 tarihli.

GobekliTepe National Geographic (Göbeklitepe) 2012 yapımı NG Belgeseli.

Tanrıların Doğuşu: Göbeklitepe (Dinler)

Çiğdem Köksal Schmidt - Göbeklitepe Sunumu (Göbeklitepe) Üsküdar 3.3.2015

Klaus Schmidt - What is Goebekli Tepe TED Conference (Göbeklitepe) 8 Tem 2014 tarihinde yayınlandı.

Hurufilik (Felsefe Ansiklopedisi) İranlı mutasavvıf Fazlullah Hurufi’nin harf ve rakamların çeşitli yorumları üzerine kurduğu inanç sistemidir.

Mitos (Felsefe Ansiklopedisi) Tanrıların tarihçesini, dünyanın yaradılışını, tanrıların hayatlarını ve tabiatüstü varlıkları anlatan inanç ve duygulara dayanan tarih öncesi hikayelerdir.